Integracja z SalesLoft

Integracja platformy SalesLoft z SALESmanago jest rozwiązaniem dedykowanym, które zostaje ustalone i wycenione indywidualnie w każdym przypadku.

Zakres integracji regulują możliwości interfejsów API dla obu systemów w momencie jej tworzenia. Oznacza to, że wszystko co można przesłać lub pobrać z obu systemów za pomocą dostępnych metod API, można ze sobą synchronizować zgodnie z wytycznymi.


SalesLoft Webhooks

Podstawową metodą automatycznego przesyłania danych o zdarzeniach zachodzących po stronie SalesLoft jest wykorzystanie webhooka. Umożliwia to odebranie danych i przekazanie ich do SALESmanago (lub wykonanie innego działania), za każdym razem, gdy webhook po stronie SalesLoft zostanie wyzwolony przez określoną akcję.

Listę możliwych do wykorzystania webhooków znajdziesz tutaj >>

Event Type Description
account_created When an account is created, receive the new account object
account_updated When an account is updated, receive the updated account object
cadence_created When a cadence is created, receive the new cadence object
cadence_deleted When a cadence is deleted, receive the deleted cadence object
cadence_membership_created When a cadence membership is created, receive the new cadence membership object
cadence_membership_updated When a cadence membership is updated, receive the updated cadence membership object
cadence_updated When a cadence is updated, receive the updated cadence object
call_created When a call is created, receive the new call object
call_data_record_created When a call data record is created, receive the new call data record object
call_data_record_updated When a call data record is updated, receive the updated call data record object
call_updated When a call is updated, receive the updated call object
email_updated When an email object is updated, receive the updated email object
link_swap When an email is sent, receive the links from the email body so they may be replaced with new links before the email is sent.
person_created When a person is created, receive the new person object
person_deleted When a person is deleted, receive the deleted person object
person_updated When a person is updated, receive the updated person object
success_created When a success is created, receive the new success object

W reakcji na przesłanie danych/powiadomienia przez webhook SalesLoft, możliwe jest np. wykonanie określonej akcji po stronie SALESmanago, na którą pozwalają dostępne metody API.

Dokumentacje API SALESmanago znajdziesz tutaj >>

W celu uzyskania większej ilości informacji i ustalenia szczegółów, skontaktuj się z naszym działem obsługi, a przydzielony developer pomoże ustalić wspólne możliwości, wycenić i przygotować integrację dostosowaną do Twoich potrzeb.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Luty 21 2023 Luty 28 2023