Integracja z platformą Ebexo

Dzięki integracji z platformą sklepową Ebexo , w prosty sposób można przeprowadzić integrację, która przyczyni się do przesyłania wszystkich kontaktów z Ebexo do SALESmanago.


Spis treści

 1. Zakres integracji
 2. Konfiguracja

1. Zakres integracji

1. Przesłanie kontaktu jako monitorowanego wraz z pełnym zakresem danych:

 • nazwa kontaktu
 • e-mail
 • telefon
 • adres
 • firma
 • stan kontaktu
 • data urodzenia
 • data utworzenia kontaktu

2.  Informacje o kliencie przesyłane są podczas:

 • logowania się w sklepie
 • zapisu do newslettera
 • rejestracji w sklepie
 • edycji danych

3. Dodatkowe dane:

 • dodanie produktu do koszyka (przesyłane jako zdarzenie zewnętrzne typu CART) – tylko dla zalogowanego użytkownika, bądź gdy ciastko smclient zostanie zidentyfikowane,
 • usunięcie produktu z koszyka  (przesyłane jako zdarzenie zewnętrzne typu CART) – tylko dla zalogowanego użytkownika, bądź gdy ciastko smclient zostanie zidentyfikowane,
 • dokonanie zakupu przez klienta (przesyłane jako zdarzenie zewnętrzne typu PURCHASE)

2. Konfiguracja

W celu przeprowadzenia integracji należy w platformie Ebexo przejść do zakładki INTEGRACJE -> Marketing/Social Media -> SALESmanago (ustawienia).

Następnie należy uzupełnić poniższe pola:

[1] Integracja aktywna – należy zaznaczyć checkbox, aby aktywować integrację.

[2] E-mail – należy podać adres e-mail, na który założone jest konto w SALESmanago.

[3] Client ID – należy podać Client ID, które znajduje się w SALESmanago w zakładce Ustawienia -> Integracja -> Dostęp przez API.

[4] ApiSecret – należy podać ApiSecret, które znajduje się w SALESmanago w zakładce Ustawienia -> Integracja -> Dostęp przez API.

[5] Endpoint – należy podać Endpoint, który znajduje się w SALESmanago w zakładce Ustawienia -> Integracja -> Dostęp przez API.

[6] Tryb działania – możliwość dokonać wyboru jednej z trzech opcji, od tego będzie uzależnione kiedy kontakt otrzyma status opt-in:

[7] Zapisz zmiany – w celu zapisania zmian należy kliknąć w ten przycisk.

UWAGA: Jeśli wybierzesz „tryb automatyczny” integracja aktywuje się automatycznie wszystkim klientom sklepu. Wyrażenie zgody przez klientów nie jest wymagane i w tym trybie nie występuje. Jeśli wybierzesz inną opcję – wówczas integracja jest aktywna tylko w przypadku klientów, którzy wyrazili określoną zgodę np. zaakceptowali regulamin sklepu. W takim wypadku należy powiązać integrację z jedną z dostępnych zgód. Zgodami zarządza się w dziale Konfiguracja/Zgody.

WAŻNE: Integracja z platformą Ebexo NIE wymaga instalowania żadnych dodatkowych wtyczek. Wystarczy przejść powyżej opisany schemat i integracja będzie aktywna.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Luty 21 2023 Luty 28 2023