Integracja z InteliWISE Live Chat

System SALESmanago można zintegrować z InteliWISE Live Chat. Dzięki integracji, każda interakcja osoby odwiedzającej stronę WWW z chatem zostanie odnotowana i wzięta pod uwagę w całym procesie marketingowo-sprzedażowym.

Moment wyświetlenia chatu użytkownikowi odwiedzającemu stronę WWW da się zdefiniować dzięki zestawowi wyzwalaczy dostępnych w InteliWISE Live Chat. Dzięki temu można dopasować wyświetlenie chatu do zachowania użytkownika.

Zakres integracji:

  • dodawanie nowych kontaktów do bazy danych przez Live Chat,
  • przekazywanie informacji pozyskanych przez Live Chat na kartę kontaktu,
  • uruchamianie procesów automatyzacji po interakcji kontaktu z Live Chat m.in.
    • wysyłanie email, SMS, VMS,
    • przypisywanie tagów, scoringu, właścicieli, kampanii
    • wyświetlanie alertów,

 

1. Żeby rozpocząć integrację należy zalogować się do panelu administracyjnego Live Chat i aktywować Integrację z SALESmanago.

2. Należy podać adres email, żeby umożliwić rozpoczęcie rozmowy.

3. Podany adres email zostanie automatycznie sprawdzony.

4. Po podaniu prawidłowego adresu email użytkownik zostanie połączony z operatorem Live Chat.

5. Równocześnie podany adres e-mail zostanie automatycznie dodany lub zaktualizowany w systemie SALESmanago Marketing Automation. Jeśli adresu nie było w systemie, zostanie utworzona nowa karta kontaktu.

contact_cardpl

6. Na karcie kontaktu zostanie dodane nowe zdarzenie o połączeniu Live Chat  (zdarzenie typu ‚other’ o nazwie ‚livechat’).

contact_cardB

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Luty 21 2023 Luty 28 2023