Generowanie QR kodów w wiadomościach

System SALESmanago pozwala na automatyczne generowanie QR kodów w wysyłanych wiadomościach e-mail.

QR kody służą do zamieszczania szczegółowych informacji w postaci graficznej. W celu odczytania informacji znajdujących się w kodzie zamieszczonym w wiadomości e-mail, należy skorzystać z czytnika QR kodów. QR kody bardzo często są wykorzystywane w działaniach marketingowych. Użycie ich w wysyłanych wiadomościach pozwala nam w ciekawy sposób przekazać dodatkowe informacje klientom.

static_qr_code_without_logo


Obecnie QR kody można generować w wiadomościach tworzonych w kodzie html. W tym celu należy zamieścić poniższy kod (przykładowy szablon html wzbogacony o dodatkowe dane). W celu zakodowania informacji należy we fragmencie kodu:

$qrCode::nazwaKodu::http://www.salesmanago.pl::350$

podmienić następujące dane:

nazwaKodu – w tym miejscu należy wprowadzić nazwę dla swojego kodu, która będzie służyć do późniejszych odwołań ( np. Kod_promocyjny),

http://www.salesmanago.pl – w tym miejscy należy podać link strony, na którą kontakt zostanie przekierowany po zeskanowaniu kodu,

350 – rozmiar kodu w pikselach (kod QR jest kwadratem, więc jeśli podamy wartość 350 px kod będzie kwadratem o wymiarach 350×350 px).

 

Przykład kodu do zamieszczania w wiadomości:
<pre><span>$qrCode::nazwaKodu::http://www.salesmanago.pl::350$</span><br /><br /></pre>
<img src=”$nazwaKodu.qrCode.image$” alt=”” />

 

Przykładowy szablon html, który generuje i wyświetla QR kod:

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>
<html>
<head>
<title>%email-title%</title>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />
</head>
<body>
<pre><span>$qrCode::nazwaKodu::http://www.salesmanago.pl::350$</span><br /><br /></pre>
<img src=”$nazwaKodu.qrCode.image$” alt=”” />
<pre><br /><br /></pre>
<pre><br /><br /><a href=”$opt-out$”>optOut</a></pre>
</body>
</html>

WAŻNE:

QR kod zostanie wygenerowany dopiero w wysłanej wiadomości e-mail. W celu podejrzenia jak wygląda QR kod należy wysłać wiadomość testową.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Luty 02 2024 Kwiecień 30 2024