Dynamiczne segmenty (MobileApp Marketing Automation)

Dynamiczne segmenty pozwalają na definiowanie odpowiedniej grupy użytkowników na podstawie ich działań w monitorowanej aplikacji oraz informacjach o innych posiadanych aplikacjach na telefonie.Aby stworzyć dynamiczny segment należy przejść do

UŻYTKOWNICY => DYNAMICZNE SEGMENTY


Spis treści

1. Jak stworzyć dynamiczny segment?

2. Kreator dynamicznych segmentów

3. Przykład użycia


1. Jak stworzyć dynamiczny segment?

Zanim przejdziesz do tworzenia dynamicznego segmentu, po prawej stronie ekranu wyświetla się lista istniejących segmentów, które możesz edytować, usuwać lub sprawdzać ich analitykę.

[1] – kliknij, jeżeli chcesz edytować istniejący segment.

[2] – kliknij, jeżeli chcesz przejść do analityki wybranego segmentu dynamicznego.

[3] – kliknij, jezeli chcesz usunąć wybrany segment dynamiczny.

Jeżeli chcesz utworzyć nowy segment, kliknij przycisk Utwórz dynamiczny segment.


2. Kreator dynamicznych segmentów

[1] Nazwa – nazwa dynamicznego segmentu w systemie.

[2] Warunki – określ warunki, które użytkownik musi spełnić, by należeć do segmentu. W przypadku spójnika „i” wszystkie podane warunki muszą być spełnione, by użytkownik znalazł się w dynamicznym segmencie. W przypadku spójnika „lub” wystarczy, że jeden z warunków zostanie spełniony by użytkownik znalazł się w dynamicznym segmencie.

[3] Dodaj warunek – opcja dodawania kolejnego warunku. Lista dostępnych warunków wraz z opisem dostępna jest tutaj.

[4] Dodaj grupę – możemy dodać nową grupę warunków. Są one rozpatrywane na takiej samej zasadzie jak pojedyncze reguły.

[5] AND/OR – wybieramy czy, by użytkownik mógł należeć do naszego segmentu dynamicznego muszą zostać spełnione wszystkie warunki(AND), czy wystarczy aby został spełniony jeden z warunków.

[6] Usuń – usuń warunek.


3. Przykład użycia

W podanym przykładzie użytkownicy znajdą się w dynamicznym segmencie jeśli posiadają aplikację Messenger oraz spędzają mniej niż 20 minut dziennie w naszej aplikacji.W tym przypadku w segmencie dynamicznym także znajdą się osoby, które posiadają aplikację Messenger i spędzają mniej niż 20 minut dziennie w naszej aplikacji – definiuje to pierwsza grupa warunków. W segmencie tym znajdą się dodatkowo osoby, które używają naszej aplikacji codziennie.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808