Dodawanie zgody do formularza w Live Chacie

Live Chat to doskonałe narzędzie do obsługiwania klientów, jak również do pozyskiwania leadów. Dzięki wyświetlaniu formularzy kontaktowych przed rozpoczęciem rozmowy lub podczas nieobecności konsultanta, użytkownik może wypełnić i przesłać formularz, co w efekcie przekłada się na powiększenie bazy kontaktów o kolejnego użytkownika. Aby pozyskiwanie nowych kontaktów w ten sposób spełniało wymogi określone przez prawo krajowe oraz unijne w tym celu należy dodać zgody do formularza.

 
UWAGA: Platforma służy jako narzędzie, które pomoże Ci postępować zgodnie z prawem i informacje znajdujące się w artykułem stanowią tylko sugestię. Administratorem danych Twojego klienta jesteś Ty, dlatego żeby potwierdzić, że Twoje działania są zgodne z obowiązującym prawem, zalecamy zasięgnąć profesjonalnej porady prawnej. 
 

 

Tworzenie zgody w systemie:

Ustawienia => Inne => Lista zgód

Dodawanie zgody w Live Chacie:

Website Marketing => Live Chat => Stwórz nowy / lub przejdź do trybu edycji istniejącego już chatu 


Spis treści

  1. Tworzenie zgody
  2. Dodawanie zgody do formularza nieaktywnego konsultanta
  3. Dodawanie zgody do formularza przed rozpoczęciem rozmowy

  1. Tworzenie zgody

Przejdź do zakładki Ustawienia => Inne => Lista zgód. W tym miejscu stworzysz zgody, które będą zapisywane na liście. Zgody nie można usunąć, nie można zmienić jej nazwy, lecz można zmienić jej treść.

[1] Dodaj nową zgodę – opcja dodawania nowej zgody

[2] – utworzona zgoda będzie widnieć na liście. Każda stworzona zgoda w systemie posiada historię zmian, która rozwinie się po naciśnięciu strzałki zaznaczonej na powyższej ilustracji.

Dodawanie zgody

[1] Nazwa – wprowadź nazwę zgody. Raz ustawiona nazwa nie może zostać zmieniona. Nazwa zgody może składać się tylko z liter (a-z), cyfr (0-9) i podkreślników ( _ ).

[2] Treść zgody – wprowadź treść zgody. Dzięki możliwości edycji zgody możesz później aktualizować jej treść. Możesz formatować czcionkę, a także dodawać podlinkowania.

Następnie kliknij Zapisz, co spowoduje zapisanie zgody w systemie.

>>Więcej informacji na temat Zarządzania zgodami 


2. Dodawanie zgody do formularza nieaktywnego konsultanta

Po przejściu do drugiego kroku w kreatorze Live Chatu, którym są Ustawienia formularza wyświetlanego pod nieobecność konsultanta, możesz dodawać pola do formularza. Żeby to zrobić kliknij przycisk Dodaj nowe pole.

 

Z rozwijanej listy wybierz Zgodę z listy zgód [1], a następnie zatwierdź swój wybór [2]. Domyślnie zostanie zaciągnięta zgoda, która znajduje się na pierwszej pozycji na Liście zgód (Ustawienia => Inne => Lista zgód).

 

Po kliknięciu ikony ołówka przejdziesz do edycji pola.

[1] Zgoda – z listy wybierz zgodę, którą chcesz dodać do formularza w Live Chacie.

[2]Treść zgody – po wybraniu zgody, w polu wyświetli się treść zgody. Można ją edytować w sekcji Ustawienia => Inne => Lista zgód.

[3] – możesz wyświetlić zgodę w formularzu jako pole z wyborem.

 

Jeśli nie masz zgody, którą chcesz dodać do formularza, wybierz [ + ] Dodaj nową zgodę

[1] Nazwa – wprowadź nazwę zgody. Raz ustawiona nazwa nie może zostać zmieniona. Nazwa zgody może składać się tylko z liter (a-z), cyfr (0-9) i podkreślników ( _ ).

[2] Treść zgody – wprowadź treść zgody. Dzięki możliwości edycji zgody możesz później aktualizować jej treść. Możesz formatować czcionkę, a także dodawać podlinkowania.

Następnie kliknij Zapisz, co spowoduje zapisanie zgody w systemie.


3. Dodawanie zgody do formularza przed rozpoczęciem rozmowy

Po przejściu do trzeciego kroku w kreatorze Live Chatu, którym są Ustawienia formularza przed rozpoczęciem rozmowy, możesz dodawać pola do formularza.

Należy wykonać analogiczne kroki opisane w punkcie 2. Dodawanie zgody do formularza nieaktywnego konsultanta 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Wrzesień 21 2023 Czerwiec 12 2023