Dashboard sprzedażowy

Predefiniowany dashboard sprzedażowy przedstawia najistotniejsze dane w kontekście działań sprzedażowych. Konfiguracja widżetów na dashboardzie sprzedażowym związana jest ściśle z monitorowaniem liczby i wartości nowych transakcji, porzuconych koszyków, itp. Ta konfiguracja jest przykładowa i może zostać dopasowana do indywidualnych potrzeb.

Aby wyświetlić i ustawić dashboard sprzedażowy należy przejść do

START


Spis treści

 1. Dobór widżetów
  a) Transakcje
 2. Edycja dashboardu
  a) Edycja widżetu
  b) Dopasowywanie wielkości widżetu
  c) Wybór miejsca widżetu na dashboardzie

1. Dobór widżetów

[1] – wszystkie widżety użyte w dashboardzie sprzedażowym zostały wybrane z grupy Transakcje, które są dostępne w biblioteczce widżetów. Opcja dostępna jest po kliknięciu przycisku Edytuj.

 • Liczba nowych transakcji – widżet pokazuje statystyki najnowszych transakcji w wybranym zakresie czasu. Na dashboardzie widżet został użyty dwukrotnie, jednak w każdym z nich został ustawiony inny zakres czasu.
 • Liczba nowych transakcji – porównanie – widżet pokazuje porównanie liczby nowych transakcji. Punktem odniesienia jest wybrany zakres czasu. Na ilustracji powyżej wybranym zakresem czasu jest wczoraj oraz ostatnie siedem dni, więc w jednym widżecie wczoraj jest porównywane z przedwczoraj, natomiast w drugim widżecie porównywane są wyniki z ostatnich siedmiu dni z poprzedzającymi je siedmioma dniami.
 • Wartość nowych transakcji – widżet pokazujący wartość pieniężną nowych transakcji pochodzących z wybranego zakresu czasu. Na dashboardzie został użyty dwukrotnie, jednak w każdym z nich został ustawiony inny zakres czasu. Waluta będzie odpowiadać walucie używanej w e-sklepie.
 • Wartość nowych transakcji – porównanie – widżet pokazujący porównanie wartości nowych transakcji z wybranego zakresu do poprzedzającego zakresu czasu (np. dla bieżącego miesiąca będzie poprzedni miesiąc, dla bieżącego roku będzie poprzedni rok, dla ostatnich 7 dni będzie 7 wcześniejszych dni, itd.).
 • Wykresy – pokazują przyrost nowych transakcji dla dwóch zakresów czasu.


[2] – wszystkie widżety użyte w dashboardzie sprzedażowym zostały wybrane z grupy Transakcje, które są dostępne w biblioteczce widżetów.

 •  Liczba nowych porzuconych koszyków – widżet, który pokazuje statystyki odnoszące się do liczby najnowszych porzuconych transakcji.
 • Wartość nowych porzuconych koszyków – widżet pokazujący wartość pieniężną nowych porzuconych koszyków. Waluta będzie odpowiadać walucie używanej w e-sklepie.
 • Wykresy – wykresy pokazują przyrost nowych porzuconych koszyków w określonym czasie oraz przyrost wartości nowych porzuconych koszyków dla wybranego zakresu czasu.

[3] – wszystkie widżety użyte w dashboardzie sprzedażowym zostały wybrane z grupy Transakcje, które są dostępne w biblioteczce widżetów.

 • Liczba wszystkich transakcji – widżet pokazuje całkowitą sumę sfinalizowanych transakcji od początku funkcjonowania systemu.
 • Łączna wartość wszystkich transakcji – widżet pokazujący ogólną wartość wszystkich sfinalizowanych transakcji od początku używania systemu.
 • Transakcje połączone z wizytami – wykres pokazujący zależność pomiędzy transakcjami, a ruchem na stronie internetowej dla określonego zakresu czasu. W ustawieniach widżetu można określić typ wykresu, rodzaj odsłon (ruch kontaktów anonimowych, monitorowany lub mieszany) oraz typ transakcji (zakup lub porzucony koszyk). Dodatkowo należy określić typ danych wyświetlanych w widżecie, czy to będzie ilość transakcji, wartość lub średnia/minimalna lub maksymalna wartość transakcji. Z dodatkowych ustawień można dobrać kolorystykę widżetu oraz nazwę.

2. Edycja dashboardu

[A] Edycja widżetu

Aby umożliwić edycję dashboardu należy kliknąć przycisk Edytuj na pasku dashboardów.

Następnie po najechaniu kursorem na dowolny widżet wyświetlą się na nim trzy ikony.

WAŻNE: Można dodać maksymalnie 24 widżetów do jednego dashboardu. 

[1] Zakończ edycję – blokada trybu edycji dashboardu.

[2] Biblioteka widżetów – w tym miejscu możesz wybrać widżety, które zostaną dodane do dashboardu.

Więcej informacji o bibliotece widżetów można znaleźć tutaj

[3] – opcja dodawania kolejnego dashboardu. Można dodać maksymalnie 5 personalizowanych dashboardów.

[4] – opcja usuwania widżetu z dashboardu. Usunięty widżet będzie wciąż dostępny w bibliotece widżetów.

[5] – opcja duplikowania widżetu

[6] – ustawienia widżetu. W zależności od tego, do której grupy należy widżet, można w nim skonfigurować typ wyświetlanych danych, zakres czasu dla jakiego będą wyświetlane dane, właściciel kontaktów (widżety Kontakty) oraz ustawienia opcjonalne, czyli zmiana koloru widżetu oraz zmiana domyślnej nazwy.

[7] – opcja zmiany szerokości widżetu.


[B]  Dopasowywanie wielkości widżetu

Dostosuj wielkość widżetu najeżdżając kursorem myszy na jego krawędź. Maksymalna szerokość widżetu podświetlona jest na szary kolor. Widżety można rozmieszczać w trzech wierszach, a  w jednym wierszu mieści się maksymalnie 6 widżetów, a więc maksymalny rozmiar jednego widżetu to 6×3.


[C] Wybór miejsca widżetu na dashboardzie

Metodą drag&drop przenieś widżet w wybrane miejsce.

WAŻNE: Aby z powodzeniem przenieść widżet najpierw trzeba przygotować wolne miejsce. 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808