Analityka ramek rekomendacji

Ramki rekomendacji produktowych to najnowocześniejsze narzędzie umożliwiające pełną personalizację oferty prezentowanej w Twoim sklepie internetowym, zarówno użytkownikom monitorowanym i anonimowym, wykorzystujące własną unikalną technologię do zamieszczania ramek na stronie.

 1. Dedykowany CMS do zarządzania ramkami rekomendacji w Twoim sklepie z poziomu systemu, zaprojektowany w taki sposób, aby nie było konieczne wsparcie IT.
 2. Zaawansowany kreator responsywnych ramek o dowolnym układzie i wyglądzie, umożliwiający dodanie dowolnych automatycznych scenariuszy rekomendacji włącznie z mechanizmami AI oraz podgląd ramek na żywo na stronie.
 3. Możliwość zamieszczania dowolnej ilości ramek, dostosowanych do różnych etapów zakupowych klienta (strona produktu, lista produktów, checkout)
 4. Kompletna analityka przychodów, wyświetleń i kliknięć generowanych przez każdą ramkę.

Korzyści:

 • możliwość sprawdzenia danych dla każdej ramki rekomendacji
 • wgląd w podstawowe dane dotyczące zarówno daty utworzenia, modyfikacji, feedu produktowego, jak i bardziej zaawansowane dane dotyczące liczby wyświetleń oraz kliknięć

Jeśli chcesz przejść do Analityki ramki rekomendacji, przejdź kolejno do:

PERSONALIZACJA WWW => RAMKI REKOMENDACJI => ANALITYKA


ANALITYKA RAMEK REKOMENDACJI:

W tym miejscu znajdują się:

[1] Informacje o ramce rekomendacji (data utworzenia, data modyfikacji, feed produktowy) oraz podgląd ramki.

[2] Analityka

 • Status ramki (aktywowana – ON lub dezaktywowana – OFF; poprzez kliknięcie możesz w dowolnym momencie zmienić status)
 • Eksport – kliknij aby dokonać eksportu danych w pliku Excel
 • Zakres czasu – wybierz z rozwijanej listy jedną z dostępnych opcji: ostatnie 7 dni, ostatnie 30 dni, bieżący miesiąc, poprzedni miesiąc, bieżący kwartał, poprzedni kwartał, bieżący rok, poprzedni rok, ostatnie 12 miesięcy.

[3] Liczba wszystkich wyświetleń – dowiesz się ile razy ramka została wyświetlona przez wszystkich użytkowników, którym została wyświetlona

[4] Liczba wyświetleń w wybranym okresie czasu – dowiesz się ile razy ramka została wyświetlona w konkretnym okresie czasu przez wszystkich użytkowników, którym została wyświetlona

[5] Liczba wyświetleń – porównanie – dowiesz się jak wygląda porównanie liczby wyświetleń w wybranym okresie czasu (np. 7 dni) z liczbą wyświetleń w takim samym poprzedzającym okresie czasu (w tym przypadku 7 dni)

[6] Liczba wszystkich kliknięć – dowiesz się ile razy użytkownicy kliknęli produkty prezentowane w ramkach

[7] Liczba kliknięć – dowiesz się ile razy użytkownicy kliknęli produkty prezentowane w ramkach w wybranym okresie czasu

[8] Liczba kliknięć – porównanie – dowiesz się jak wygląda ilość kliknięć w produkty prezentowane w ramkach z wybranego okresu (np. 7 dni) porównana z ilością kliknięć w takim samym poprzedzającym okresie czasu (w tym przypadku 7 dni).

Zarówno liczba wyświetleń, jak i liczba kliknięć pokazane są na wykresie liniowym.

WAŻNE:

 • Analityka dotyczy zarówno kontaktów monitorowanych, niemonitorowanych i anonimowych.
 • W Analityce możesz zmienić zakres czasu pokazywanych danych. Dostępne opcje to: ostatnie 7 dni, ostatnie 30 dni, bieżący miesiąc, poprzedni miesiąc, bieżący kwartał, poprzedni kwartał, bieżący rok, poprzedni rok, ostatnie 12 miesięcy.
 • Z poziomu Analityki możesz również aktywować/dezaktywować ramkę rekomendacji oraz wykonać eksport danych.
Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Lipiec 28 2022 Lipiec 07 2022