Analityka Programu Lojalnościowego

Wykorzystaj dane zawarte w osobnym panelu analitycznym każdego utworzonego Programu Lojalnościowego. Analizuj skuteczność Programu Lojalnościowego, mierząc postępy klientów na różnych poziomach programu oraz jak różne segmenty klientów zdefiniowane w Programie Lojalnościowym wpływają na Twoje ogólne przychody. Angażuj i zwiększaj retencję oraz LTV swoich klientów dzięki wysoce konfigurowalnym Programom Lojalnościowym, płynnie zintegrowanym ze wszystkimi danymi CDP oraz umożliwiającym prowadzenie automatycznej, wielokanałowej komunikacji.

Aby otworzyć Analitykę Programu Lojalnościowego
należy przejść do zakładki

Program Lojalnościowy → Wybierz Program Lojalnościowy


Spis treści

  1. Podstawowe informacje
  2. Liczba kontaktów
  3. Liczba transakcji
  4. Suma sprzedaży
  5. Średnia wartość transakcji
  6. Średnie wartości
  7. Analiza danych w progach

1. Podstawowe informacje

W panelu Analityki Programu Lojalnościowego znajdziesz podstawowe statystyki na temat wybranego programu:

[1] +Stwórz nowy Program Lojalnościowy – kliknij przycisk, aby przejść do tworzenia i konfiguracji nowego Programu Lojalnościowego.

Zobacz jak stworzyć nowy Program Lojalnościowy >>

[2] Akcje – wybierz czynność, którą chcesz wykonać na wybranym w punkcie [4] Programie Lojalnościowym. Możesz go aktywować/dezaktywować, przejść do jego edycji lub usunąć.

[3] Przedział czasowy – wybierz przedział czasowy, dla którego wyświetlone zostaną informacje poniżej – dostępne opcje to: ostatnie 7 dni, 30 dni, bieżący miesiąc, poprzedni miesiąc, bieżący kwartał, poprzedni kwartał, bieżący rok, poprzedni rok, ostatnie 12 miesięcy.

[4] Wybierz Program Lojalnościowy – wybierz Program Lojalnościowy, dla którego analitykę chcesz wyświetlić klikając w jego nazwę.

WAŻNE: SALESmanago pozwala ci na posiadanie maksymalnie trzech stworzonych Programów Lojalnościowych. Jeśli chcesz stworzyć ich więcej skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

[5] Liczba kontaktów – całkowita liczba kontaktów, która bierze udział w tym Programie Lojalnościowym. Poniżej widzisz również Udział w liczbie wszystkich kontaktów, czyli procentową ilość kontaktów biorących udział w danym Programie, w stosunku do wszystkich kontaktów znajdujących się w twojej bazie kontaktów.

[6] Liczba transakcji –  całkowita liczba transakcji użytkowników, którzy biorą udział w danym Programie Lojalnościowym, w sklepie określonym podczas konfiguracji programu. Poniżej widzisz również Udział w całości transakcji, czyli procentową ilość transakcji kontaktów biorących udział w danym Programie w stosunku do całości transakcji wszystkich kontaktów znajdujących się w twojej bazie kontaktów.

[7] Suma sprzedaży –  całkowita suma z transakcji użytkowników, którzy biorą udział w danym Programie Lojalnościowym, w sklepie określonym podczas konfiguracji programu. Poniżej widzisz również Udział w całości sprzedaży, czyli procentową ilość sumy transakcji kontaktów biorących udział w danym Programie, w stosunku do całości sumy transakcji wszystkich kontaktów znajdujących się w twojej bazie kontaktów.

[8] Średnia wartość transakcji – suma wartości transakcji dokonanych przez użytkowników,  którzy biorą udział w danym Programie Lojalnościowym, w sklepie określonym podczas konfiguracji programu.  Poniżej widzisz również Stosunek do wszystkich transakcji, czyli procentową ilość różnicy wartości średnich transakcji kontaktów biorących udział w danym Programie w stosunku do średniej całości sumy transakcji wszystkich kontaktów znajdujących się w twojej bazie kontaktów.


2. Liczba kontaktów

Na kafelku Liczba kontaktów widnieje graficznie przedstawiona informacja dotycząca przyrostu lub spadku liczby kontaktów w danych progach w wybranym Programie Lojalnościowym.

WAŻNE: Dane na powyższym wykresie wyrażają dane dla wybranego przedziału czasowego i aktualizowane są raz dziennie.


3. Liczba transakcji

Na kafelku Liczba transakcji widnieje graficznie przedstawiona informacja dotycząca przyrostu lub spadku liczby transakcji wykonanych przez kontakty w danych progach, w wybranym Programie Lojalnościowym.

WAŻNE: Dane na powyższym wykresie wyrażają dane dla wybranego przedziału czasowego i aktualizowane są raz dziennie.


4. Suma sprzedaży

Na kafelku Suma sprzedaży widnieje graficznie przedstawiona informacja dotycząca przyrostu lub spadku wartości transakcji wykonanych przez kontakty w danych progach, w wybranym Programie Lojalnościowym.

WAŻNE: Dane na powyższym wykresie wyrażają dane dla wybranego przedziału czasowego i aktualizowane są raz dziennie.


5. Średnia wartość transakcji

Na kafelku Średnia wartość transakcji widnieje graficznie przedstawiona informacja dotycząca przyrostu lub spadku średniej wartości transakcji wykonanych przez kontakty w danych progach w wybranym Programie Lojalnościowym.

WAŻNE: Dane na powyższym wykresie wyrażają dane dla wybranego przedziału czasowego i aktualizowane są raz dziennie.


6. Średnie wartości

W tym miejscu możesz podejrzeć średnie wartości dla danego Programu Lojalnościowego, a dokładniej:

[1] Średnie CLV – średnia suma wartości dokonanych transakcji przez kontakt znajdujący się w danym Programie Lojalnościowym. Innymi słowy – łączna średnia wartość zakupionych przez kontakt produktów. Poniżej widnieje również Stosunek do całego CLV, czyli różnica między średnim CLV kontaktu z całej bazy kontaktów, a średnim CLV kontaktu z bazy Programu Lojalnościowego.

[2] Średni czas od ostatniego zakupu –  średni czas pomiędzy dokonanymi transakcjami przez kontakt znajdujący się w danym Programie Lojalnościowym. Poniżej widnieje również Stosunek do wszystkich zakupów, czyli różnica między średnim czasem od ostatniego zakupu kontaktu pochodzącego z całej bazy, a średnim czasem od ostatniego zakupu kontaktu z bazy Programu Lojalnościowego.

[3] Średni czas życia kontaktu –  średni czas między pierwszym, a ostatnim zakupem kontaktu znajdującego się w danym Programie Lojalnościowym. Stosunek do wszystkich kontaktów, czyli różnica między średnim czasem życia kontaktu pochodzącego z całej bazy, a średnim czasem życia kontaktu z bazy Programu Lojalnościowego.

[4] Średni wiek kontaktu –  średni czas między pierwszym zakupem, a chwilą obecną. Dotyczy kontaktu znajdującego się w danym Programie Lojalnościowym. Stosunek do wszystkich kontaktów, czyli różnica między średnim wiekiem kontaktu pochodzącego z całej bazy, a średnim wiekiem kontaktu z bazy Programu Lojalnościowego.


7. Analiza danych w progach

Ostatnim kafelkiem w Analityce jest Analiza danych w progach, w której możesz znaleźć informacje na temat:

[1] Nazwa progu – wybrana w procesie tworzenia Programu Lojalnościowego nazwa progu do którego będą odnosić się dalsze dane.

[2] Liczba kontaktów – całkowita liczba kontaktów znajdujących się w danym progu Programu Lojalnościowego.

[3] Średni czas w progu – średni czas jaki mija pomiędzy zmianą progów dla kontaktu w danym Programie Lojalnościowym. 

[4] Średnie CLV – średnia suma wartości dokonanych transakcji przez kontakt znajdujący się w danym progu, w wybranym Programie Lojalnościowym.

[5] Średni czas pomiędzy transakcjami – średni czas pomiędzy jedną, a drugą transakcją dla kontaktu znajdującego się w danym progu, w wybranym Programie Lojalnościowym.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Wrzesień 21 2023 Czerwiec 12 2023