Analityka predyktywna na karcie kontaktu

Analizy predyktywne są narzędziem coraz częściej wykorzystywanym w marketingu. Dzięki wykorzystaniu Big Data, możliwe jest przejście od analizy retrospektywnej do analizy prowadzonej w czasie rzeczywistym i analizy predyktywnej. Moduł Marketingu predyktywnego pozwala na przewidzenie przyszłych działań klienta – dokonania zakupu lub rezygnacji z naszych usług,  na podstawie danych transakcyjnych i behawioralnych opartych na przeszłych oraz teraźniejszych działaniach klienta. Posiadając te dane, możemy odpowiednio dostosować działania marketingowe tak, aby zmniejszyć ryzyko utraty klienta, tym samym zwiększając zyski naszej firmy.


Spis treści:

  1. Wartość predykcji wystąpienia zakupu
  2. Wartość predykcji wystąpienia churnu i analiza CLV
  3. Wartość predykcji wystąpienia transakcji ze źródła

WARTOŚĆ PREDYKCJI WYSTĄPIENIA ZAKUPU

Moduł predykcji wystąpienia zakupu, przedstawia szacunkowe dane, określające prawdopodobieństwo dokonania zakupu przez dany kontakt. Dane obliczane są na podstawie danych transakcyjnych danego kontaktu oraz jego wizyt na stronie. Moduł podzielony został na 4 przedziały, ze wskazaniem na wysokość wartości prawdopodobieństwa.

[1] Małe – dotyczy wartości mieszczących się w przedziale 0 – 25%.

[2] Średnie – obejmuje wartości powyżej 25% do 50%

[3] Duże – obejmuje wartości powyżej 50 %, skończywszy na 75%

[4] Bardzo duże – dotyczy wartości z przedziału powyżej 75% do 100%

[A] Minimalna wartość transakcji – minimalna wartość dotychczas dokonanego zakupu

[B] Maksymalna wartość transakcji – maksymalna wartość dotychczas dokonanego zakupu

[C] Średnia wartość transakcji – średnia wartość spośród dotychczas dokonanych przez kontakt transakcji

Dane odnośnie prawdopodobieństwa wystąpienia zakupu prezentowane są w górnej części karty kontaktu oraz w zakładce analityka predyktywna.


WARTOŚĆ PREDYKCJI WYSTĄPIENIA CHURNU I ANALIZA CLV

Poniżej zamieszczony wykres przedstawia wartość prawdopodobieństwa wystąpienia churnu oraz moment dokonania  zakupu przez kontakt, odnotowane w danym czasie. Oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia churnu, pozwala ocenić ryzyko odejścia klienta spowodowanego brakiem dokonania ponownej transakcji.

Wykres ten zawiera:

  • dane historyczne obrazujące to,  jak w przeszłości kształtowało się prawdopodobieństwo churnu klienta oraz jak przełożyło się to na późniejsze dokonanie transakcji; 
  • obecne prawdopodobieństwo churnu klienta; 
  • przewiduje jakie będzie prawdopodobieństwo churnu klienta w przeciągu następnych 60 dni. 

[1] Analiza CLV – Customer Lifetime Value – jest to suma wartości dokonanych transakcji przez kontakt, innymi słowy – łączna wartość zakupionych przez kontakt produktów.

[2] Liczba wszystkich transakcji – ilość dokonanych przez kontakt transakcji

[3] Wartość predykcji wystąpienia churnu – szacowana ocena ryzyka odejścia klienta spowodowana brakiem dokonania ponownej transakcji

[4] Wystąpienie transakcji – wskazuje moment dokonania zakupu przez kontakt

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje o kontakcie

[1] Data pierwszej transakcji – pierwsza transakcja kontaktu

[2] Data ostatniej transakcji – ostatnia transakcja kontaktu

[3] Średni czas pomiędzy transakcjami – uśredniona wartość wyrażająca czas dokonywania przez kontakt zakupu, pozwala na oszacowanie, kiedy klient dokona kolejnego zakupu

[4] Czas od pierwszej transakcji – ilość dni od czasu dokonania pierwszej transakcji przez kontakt,  do teraz

[5] Czas od ostatniej transakcji – ilość dni od czasu dokonania ostatniej transakcji przez kontakt, do teraz

[6] Customer lifetime – czas (liczony w dniach) pomiędzy pierwszą a ostatnią transakcją


WARTOŚĆ PREDYKCJI WYSTĄPIENIA TRANSAKCJI ZE ŹRÓDŁA

Określa prawdopodobieństwo dokonania transakcji przez kontakt z danego źródła. Na podstawie tej analizy można wybrać, jakim kanałem komunikacji najlepiej komunikować się z klientem, gdyż prawdopodobieństwo dokonania zakupu jest największe. 

[1] Ramka rekomendacji [kliknięcie] –  dokonanie zakupu poprzez kliknięcie w produkt znajdujący się w ramce rekomendacji 

[2] Referral – dokonanie zakupu po wejściu na stronę z innej strony; 

[3] Reklama – dokonanie zakupu po wejściu na stronę  poprzez kliknięcie w reklamę Google Ads;

[4] Search – dokonanie zakupu po wejściu na stronę poprzez kliknięcie  w link będący wynikiem wyszukiwania (w wyszukiwarce);

[5] Web Push z reguły [kliknięty] – dokonanie zakupu po wejściu na stronę poprzez kliknięcie w powiadomienie Web Push wysłane przy pomocy reguł automatyzacji;

[6] Masowy SMS [wysłany] – dokonanie zakupu poprzez wejście na stronę po otrzymaniu wiadomości SMS wysłanej masowo;

[7] Masowy Web Push [kliknięty] – dokonanie zakupu po wejściu na stronę poprzez  kliknięcie w powiadomienie Web Push wysyłane masowo;

[8] E-mail z reguły [kliknięcie] – dokonanie zakupu po wejściu na stronę poprzez kliknięcie w e-mail wysłany z reguł automatyzacji;

[9] UTM – dokonanie zakupu poprzez wejście na stronę z linku zawierającego parametr UTM;

[10] E-mail masowy [kliknięcie] –  dokonanie zakupu po wejściu na stronę poprzez kliknięcie w e-mail wysłany masowo;

[11] Web Push z reguły [otwarty] – dokonanie zakupu poprzez wejście na stronę po otwarciu powiadomienia Web Push wysłanego przy pomocy reguł automatyzacji;

[12] SMS z reguły [wysłany] – dokonanie zakupu poprzez wejście na stronę po otrzymaniu wiadomości SMS wysłanej przy pomocy reguł automatyzacji;

[13] SMS z Workflow [wysłany] – dokonanie zakupu po otrzymaniu wiadomości SMS wysłanej z Workflow;

[14] E-mail z Workflow [kliknięcie] – dokonanie zakupu po kliknięciu w e-mail wysłany z Workflow;

[15] E-mail – dokonanie zakupu po wejściu w wiadomość e-mail;

[16] Legenda – znaczenie procentowej wartości w kontekście prawdopodobieństwa wystąpienia transakcji

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Listopad 21 2022 Listopad 18 2022