Analityka dynamicznych segmentów

Zęby przejść do analityki dynamicznych segmentów wchodzimy w zakładkę Automatyzacja -> Dynamiczne segmenty i klikamy w ikonę Analityka.

Analityka dynamicznych segmentów jest przeliczana raz na dobę.

Użytkownicy w segmencie – Ilość użytkowników którzy znajdują się w dynamicznym segmencie.  

Użytkownicy systemu Android – ilość użytkowników w segmencie którzy posiadają urządzenie mobilne z Androidem.

Użytkownicy systemu IOS – ilość użytkowników w segmencie którzy posiadają urządzenie mobilne z IOS.

Wszyscy – ilość wszystkich użytkowników aplikacji.

Użytkownicy w segmencie wg. częstotliwości używania – na wykresie widzimy liczebność danego segmentu z podziałem na dni oraz użytkowników codziennych, tygodniowych, miesięcznych oraz użytkowników, którzy rzadziej korzystają z aplikacji. Możemy włączać i wyłączać wyświetlanie konkretnych grup użytkowników klikając na nich w legendzie.

W podanym przykładzie prezentujemy użytkowników codziennych i tygodniowych.

Średni czas wyświetlania modułu – wykres prezentuje średni czas jaki użytkownicy znajdujący się w dynamicznym segmencie spędzają w modułach aplikacji.

Dwa analogiczne wykresy prezentujące liczebność w danym segmencie z podziałem na systemy – Android i IOS.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808