Akcja: Wyślij informacje na temat uruchomionej reguły (webhooks)

Za pomocą danej akcji będziesz mógł w łatwy sposób wysłać dane o zachowaniu kontaktów do zewnętrznej platformy. Odbywa się to za pomocą webhooks, która jest najprostszą metodą komunikacji między aplikacjami.

Co to są webhooks?

Za pomocą webhook możesz bezpośrednio po wykonaniu zdefiniowanej akcji poinformować o tym zewnętrzny system. Zdefiniowanymi czynnościami mogą być wszystkie zdarzenia z reguł automatyzacji skonfigurowane w panelu SALESmanago np. dodanie kontaktu do systemu, dodanie tagu (segmentu) czy wysłanie automatycznej wiadomości. Dzięki wykonaniu integracji przy użyciu webhooks zewnętrzne systemy zostaną zsynchronizowane natychmiast po wykonaniu czynności w SALESmanago. W SALESmanago możesz skonfigurować dowolnie wiele webhooków – możesz ustawić różne typy webhooków dla różnych zdarzeń w systemie. Sprawi to, że wszystkie systemy z których korzystasz będą miały komplet informacji w czasie rzeczywistym.

SALESmanago wysyła request przy użyciu metody POST – jego zawartością jest JSON, który zawiera wszystkie niezbędne informacje o kontakcie i regule:

{ „id”: „id-reguly”, „name”: „nazwa-reguly”, „contactId”: „id-kontaktu”, „description”: „opis/komentarz do reguly”, „email”: „adres e-mail”, „phone”: „numer telefonu kontaktu”, „company”: nazwa firmy }

Przykłady użycia:

– synchronizacja kontaktów z zewnętrznymi systemami CRM,
– notyfikacje o otwarciu wiadomości email,
– zmiany na etapach w lejkach sprzedażowych,
– osiągnięcie scoringu,
– dodanie segmentu do kontaktu.

 PRZEJDŹ DO REGUŁY AUTOMATYZACJI => DODAJ NOWĄ REGUŁĘ.


Wybierz zdarzenie, o którym chcesz powiadomić system zewnętrzny, a następnie z listy akcji wybierz Wyślij informacje na temat uruchomionej reguły.

Następnie przejdź przez ustawienia akcji:

[1] Endpoint – wpisz docelowy adres URL, na który SALESmanago wyśle request nowo skonfigurowanego webhooka.

[2] Wymagana autoryzacja basic – zapytania wysyłane przez SALESmanago mogą być zabezpieczanie przy użyciu mechanizmu HTTP Basic access authentication, który wymaga podania nazwy użytkownika i jego hasła.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808