Akcja: Wyślij email po porzuconym koszyku

Przy pomocy akcji Wyślij email po porzuconym koszyku możesz wysyłać wiadomości do kontaktów, które porzuciły koszyk na stronie internetowej. W takiej wiadomości możesz zawrzeć dane dynamicznie zaciągane z pliku XML, przez co kontakt zobaczy w wiadomości produkty, które zostawił w koszyku.

Dowiedz się jak stworzyć dynamiczny email ratujący porzucony koszyk w kreatorze Drag&Drop >>

save_cart1PL

[1] Zdarzenie – informację o tym, że kontakt porzucił koszyk, możesz uzyskać m.in. ze zdarzeń zewnętrznych. Po dodaniu zdarzenia możesz dokładnie ustawić jakie kryteria będą obowiązywać tę regułę.
2PL

Wybierz z listy typ zdarzenia koszyk. Możesz też zdefiniować dowolnie dodatkowe kryteria dla tego zdarzenia. Następnie Zapisz zmiany i przejdź do Ustawień warunków [2].
3PL

[2] W tym oknie możesz ustawić, po jakim czasie (począwszy od pierwszej aktywacji) system ponownie sprawdzi warunki dla tej reguły. Zapisz zmiany i przejdź do ustawień warunku [3].

save_cart2PL

[3] Dodaj warunek Wystąpiło nowe zdarzenie zewnętrzne i ustaw go na Nie. Dzięki temu system będzie mógł odróżnić klientów, którzy dodali produkt do koszyka i normalnie dokonali transakcji od tych, którzy porzucili koszyk.

Zapisz zmiany i przejdź do ustawień akcji [4].

4PL

[4] Z rozwijanych list wybierz szablon email (pamiętaj, że szablon powinien zawierać w treści element Product Frame) oraz źródło danych, czyli plik XML, z którego zostaną zaciągnięte dane do szablonu.

Możesz też ustawić, kiedy zostanie wysłany email oraz przesłać kopię wiadomości o właściciela kontaktu, lub na dowolny inny adres email.

Zapisz zmiany i regułę.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808