Akcja RFM Marketing Automation: wyślij e-mail

W systemie SALESmanago można wysłać wiadomość e-mail na kilka różnych sposobów. W RFM Marketing Automation możemy wysłać wiadomość do wygenerowanej, dzięki analityce grupie kontaktów.

2

W akcji należy określić:

[1] Typ akcji: Wyślij e-mail.

[2] E-mail: należy wybrać, z zapisanych w systemie e-maili, który chcemy wysłać do wybranej grupy kontaktów. Po kliknięciu przycisku podgląd, w nowej zakładce wyświetli się widok wiadomości.

[3] Data wysyłki: w tym miejscu ustawiamy czas wysyłki.

4

[4] Dla kontaktów aktywnych dobierz optymalną datę/godzinę wysyłki: wybór optymalnej daty/godziny pozwala na wysyłkę wiadomości indywidualnie dopasowanej do największej aktywności kontaktu. Oznacza to, że system sprawdzi kiedy kontakt jest najbardziej aktywny i w tym czasie wyśle do niego wiadomość.

  • dzień i godzina – system sprawdzi najwyższą tygodniową i godzinową aktywność kontaktu,
  • dzień tygodnia – system sprawdzi najwyższą tygodniową aktywność kontaktu dla dnia w tygodniu,
  • godzina – system sprawdzi najwyższą godzinową aktywność kontaktu.

 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808