Akcja: losuj nowego właściciela z grupy użytkowników

Akcja pozwala na losowe przypisanie nowego właściciela z istniejącej już grupy użytkowników. Każdorazowo kontakty są po kolei przydzielane użytkownikom przez tę akcję, aż do momentu gdy każdy użytkownik otrzyma po jednym kontakcie. Jeżeli posiadamy np. kilka działów handlowych, to dla grupy handlowców można utworzyć zdarzenie, dzięki któremu dla każdego z tej grupy automatycznie zostanie przypisany kontakt, który pojawi się w systemie. W ten sposób handlowcy będą mogli zacząć prowadzić klientów, a proces przydzielania zostanie zautomatyzowany.

Przejdź do Procesy automatyzacji+ Dodaj nową regułę i wybierz tę akcję z menu. Następnie przeciągnij „Losuj nowego właściciela z grupy użytkowników” i upuść go na główne pole.

Aby akcja została wykonana, należy ustawić:

[1] Typ właściciela – główny właściciel lub współwłaściciel.

[2] Grupa użytkowników – należy wybrać, z jakiej grupy użytkowników system powinien automatycznie przypisać nowego właściciela do kontaktu.

[3] Tylko Odczyt (w przypadku ustawiania współwłaściciela) – zaznaczenie tego okienka odbiera możliwość wprowadzania zmian na karcie kontaktu współwłaścicielowi.

eeeeee

Aby dodać grupę, z której zostanie wylosowany użytkownik, należy w zakładce „Ustawienia” wybrać „Inne” „Grupy” „+ Grupy użytkowników”. Tam natomiast trzeba podać nazwę oraz zaznaczyć użytkowników, jaki chcemy dodać do grupy.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Wrzesień 26 2022 Wrzesień 21 2022