Akcja: dodaj/zmień szczegół kontaktu

Szczegóły kontaktu znajdują się na Karcie kontaktu w zakładce Szczegóły. Zaimportowane szczegóły możemy zmienić za pomocą reguły automatyzacji po wystąpieniu dowolnego Zdarzenia.

Jeśli aktywność kontaktu ulegnie zmianie, dany szczegół może zmienić się automatycznie, jeśli wcześniej ustawimy odpowiednią regułę automatyzacji.

szczegol

W tej akcji należy określić:

[1] Typ akcji: Dodaj/zmień szczegół kontaktu

[2] Nazwa szczegółu: należy podać nową nazwę szczegółu, bądź już istniejącą jeśli chcemy zmieć tylko wartość szczegółu,

[3] Wartość szczegółu: należy podać nową wartość szczegółu.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808