Raporty

Dodatkowe raporty dostępne w SALESmanago pozwalają na jeszcze bardziej szczegółową analizę zachowania kontaktów oraz większości działań prowadzonych w systemie. 


RAPORT ZACHOWANIA KONTAKTÓW

Generowane raporty pozwalają na badanie zachowania kontaktów, które posiadasz w bazie.

Zachowanie kontaktów
Zachowanie grupy kontaktów
Zachowanie kontaktów: konwersja – tag
Zachowanie kontaktów: konwersja – lejek
Zachowanie kontaktów: analityka konwersji
Zachowanie kontaktów: zdarzenia zewnętrzne
Miesięczne raporty z wykorzystania systemu

EKSPORT DANYCH DO PLIKU

Zebrane informacje można eksportować do pliku.

Eksport kontaktów do pliku
Eksport raportu z kampanii mailingowej

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI – ANALIZA ZACHOWANIA KONTAKTÓW

Dodawanie parametrów UTM do linków pozwala na badanie źródeł wejść kontaktów na stronę, natomiast dane transakcyjne można również analizować per kontakt. Dzięki temu wiesz, które kontakty są najlepszymi klientami.

Analityka UTM
Dane transakcyjne w szczegółach na karcie kontaktu