Zdarzenie: otrzymano e-mail od kontaktu

Zdarzenie to odnosi się do poczty przychodzącej jaką odbieramy od kontaktów. Zdarzenie takie można zastosować przy konfiguracji własnego konta wysyłkowego. Należy zadbać o to, aby poczta przychodząca pozostawała na serwerze i była nieodczytana. W innym wypadku, reguły tego typu nie będą działały poprawnie.

WAŻNE: Aby zdarzenie zadziałało należy posiadać konto e-mail proxy Więcej informacji

Przejdź do Procesy Automatyzacji => Reguły Automatyzacji => Dodaj Nową Regułę


Należy rozwinąć listę Elementów i wybrać z niej Zdarzenie: Otrzymano e-mail od kontaktu

W tym zdarzeniu należy określić:

[1] Fragment tematu: SALESmanago sprawdza wiadomości przychodzące od kontaktów – jeśli znajdzie w temacie tych wiadomości podaną w regule frazę, zdarzenie się uruchomi. Może to być przykładowo fragment tematu wiadomości, jaki wysłaliśmy do kontaktu – jeśli dostaniemy odpowiedź w tym samym wątku, reguła się uruchomi (np. wysyłamy wiadomość z tematem „oferta współpracy z firmą ABC” i ustawiamy regułę na frazę „oferta współpracy„. Jeśli otrzymamy wiadomość przychodzącą o temacie „Re: oferta współpracy z firmą ABC”, pożądana fraza będzie zawarta w temacie, co pozwoli na uruchomienie reguły, i np. przeniesienie kontaktu do etapu kampanii „Odpowiedział na ofertę”. Przy podawaniu fraz można korzystać z wyrażeń regularnych takich jak przy URL-ach. Zobacz wyrażenia.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808