Workflow | Zdarzenie: scoring kontaktu osiągnął

Zdarzenie to uruchamia Workflow w momencie, gdy scoring kontaktu osiągnie wyznaczoną liczbę punktów. Przykładowo, po ustawieniu scoringu 150, reguła zadziała, gdy kontakt osiągnie 150 punktów.

UWAGA: Zdarzenie wystąpi, gdy kontakt osiągnie dokładną liczbę podanych punktów. Jeśli ustawimy liczbę punktów na 200, a liczba punktów kontaktu zwiększy się z 199 na 201, proces nie zostanie uruchomiony. Użyj Workflow | Zdarzenie: Scoring kontaktu przekroczył, jeśli chcesz, aby proces uruchamiał się po przekroczeniu danego progu punktowego. 

PRZEJDŹ DO PROCESY AUTOMATYZACJI => WORKFLOW


W Workflow, z listy elementów wybierz Zdarzenia => Scoring kontaktu osiągnął.

Następnie wprowadź ustawienia:

[1] Score – wpisz wybraną liczbę punktów scoringowych.

Kliknij Zapisz zmiany, a w kolejnym kroku Workflow wybierz Warunek lub Akcję, która będzie uzależniona od ustawionego wydarzenia i połącz je strzałką.

UWAGA: Workflow rozpoczyna się od Zdarzenia, które zostanie połączone ze Startem.


Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808