Workflow | Zdarzenie: Kontakt kliknął w baner

To zdarzenie uruchamia proces Workflow, w momencie gdy kontakt klika w personalizowany baner, który został do niego wysłany np. w ramach kampanii sprzedażowej. Możesz stworzyć taki baner w SALESmanago przechodząc do zakładki Website Marketing => Personalizowane Banery.

>>Dowiedz się więcej o tworzeniu personalizowanych banerów.  

PRZEJDŹ DO PROCESY AUTOMATYZACJI => WORKFLOW


W Workflow, z listy elementów wybierz Zdarzenia => Kontakt kliknął w baner

 

W ustawieniach znajduje się rozwijana lista banerów, należy wybrać jeden z nich.

Po wybraniu baneru należy wybrać Zapisz zmiany.

WAŻNE: Wywołanie zdarzenia przez zarządzanie kontaktami nie zadziała. 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808