Workflow| Zdarzenie: kontakt kliknął link w e-mailu

Zdarzenie to uruchamia workflow w momencie, gdy kontakt kliknie w wybrany URL znajdujący się w przesłanym do niego e-mailu.

WAŻNE: Aby warunek zadziałał adres URL nie może być podany z „https://www.”, należy wpisać całość adresu bez protokołu komunikacji klienta z serwerem oraz subdomeny. Np. „salesmanago.com”.

1

W tym zdarzeniu należy określić:

[1] Typ zdarzenia: Kontakt kliknął link w e-mailu.

[2] E-mail: należy wybrać, który e-mail ma być monitorowany w celu wykrycia kliknięcia. Wybieramy e-maile dostępne na liście e-maili standardowych.

[3] URL: należy wybrać, który adres URL ma uruchomić workflow gdy zostanie kliknięty. Możemy dzięki temu ograniczyć działanie do kliknięcia w jeden, konkretny link w naszym e-mailu. Pozostawienie pola pustego spowoduje zadziałanie workflow po kliknięciu w dowolny link z wyjątkiem linków opt-in i opt-out. W polu URL należy wskazać frazę (np. „login”), nie protokół, czy domenę.

Dowolny link – jeśli mamy zaznaczoną opcję przekierowania, zostanie zliczone każde kliknięcie w dowolny link. Jeśli nie mamy włączonej tej opcji workflow zadziała tylko do linków przekierowujących na stronę monitorowaną.

Opcja przekierowania – odnosząca się do przekierowań w mailingach do odczytu kliknięć w linki do zewnętrznych serwisów (tylko dla zaawansowanych użytkowników). Opcję można włączyć w menu: USTAWIENIA -> Inne -> Aplikacja -> Używaj przekierowań.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808