Workflow | Akcja: Wypisz kontakt z wysyłek (opt-out)

Dzięki tej akcji wypiszesz kontakt z wysyłek, czyli zmieni on status z opt-in na opt-out. W tym momencie kontakt przestanie otrzymywać wiadomości wysyłane z systemu.

PRZEJDŹ DO PROCESY AUTOMATYZACJI => WORKFLOW


W Workflow, z listy elementów wybierz Akcja => Wypisz kontakt z wysyłek (opt-out) 

Po wybraniu akcji przeciągnij ją na ekran i połącz z danym zdarzeniem.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808