Warunek: główny właściciel kontaktu należy do grona użytkowników

Warunek jest spełniony jeżeli adres e-mail użytkownika należy do wybranej grupy użytkowników lub jeżeli nie należy do tej grupy. Należy wybrać grupę, do której ma odnosić się ten warunek. Opcja „Nie” pozwala wykluczyć głównego właściciela z grupy dla której akcję chcemy utworzyć.

warunek główny właściciel

W tym warunku należy określić:

[1] Typ warunku: główny właściciel kontaktu należy do grona użytkowników,

[2] Grupa użytkowników: należy wybrać konkretną grupę użytkowników z puli grup dostępnych utworzonych w systemie.


Jak utworzyć grupy użytkowników znajdziesz tutaj>>

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Lipiec 28 2022 Lipiec 07 2022