Usuwanie kontaktów z bazy

System SALESmanago pozwala na usuwanie kontaktów z bazy na dwa sposoby: zwykłe usunięcie oraz permanentne. Usunąć kontakty można w kilku miejscach.

Kontakt usunięty przyjmuje status – usunięty i jest zaznaczony w systemie na czerwono.

ABY USUNĄĆ KONTAKT NALEŻY PRZEJŚĆ DO

CDP => LISTA KONTAKTÓW => SZCZEGÓŁY (przy wybranym kontakcie)


Spis treści

  1. Usuwanie kontaktów bezpośrednio na karcie kontaktu
  2. Usuwanie kontaktów na liście kontaktów
  3. Usuwanie kontaktów przez masowe zarządzanie kontaktami
  4. Przywracanie kontaktów

1. Usunięcie kontaktu bezpośrednio na karcie kontaktu

a) Karta kontaktu – wersja 1.0

[1] Skasuj – opcja zwykłego usuwania kontaktu. Po naciśnięciu przycisku kontakt zostanie oznaczony czerwoną kropką i otrzyma status do usunięcia. Kontakty usuwane w ten sposób zostają wydalone z systemu pomiędzy 2 a 4 w nocy. Do tej czasu można przywrócić kontakt do bazy.

[2] Akcja – Zapomnij mnie – wybór tej opcji spowoduje bezpowrotne usunięcie kontaktu z systemu. Kontakt będzie mógł ponownie się zapisać po wypełnieniu formularza.

b) Karta kontaktu – wersja 2.0

[1] Zapomnij mnie – wybór tej opcji spowoduje bezpowrotne usunięcie kontaktu z systemu. Kontakt będzie mógł ponownie się zapisać po wypełnieniu formularza.

[2] Usuń – opcja zwykłego usuwania kontaktu. Po naciśnięciu przycisku kontakt zostanie oznaczony czerwoną kropką i otrzyma status do usunięcia. Taki kontakt zostanie usunięty z bazy pomiędzy 2 a 4 w nocy. Do tego czasu można przywrócić skasowany kontakt przez Zarządzanie kontaktami  w zakładce CDP => Lista kontaktów => Zarządzaj => Akcja: Usuń kontakt


2. Usunięcie z listy kontaktów

W zakładce CDP => Lista kontaktów – można wybrać kontakty, które mają zostać usunięte i powyżej tabeli rozwinąć listę Akcji i wybrać Usuń.

3. Usunięcie poprzez zarządzanie kontaktami.

W zakładce CDP => Lista kontaktów => Zarządzaj wybierz akcję Usuń kontakt Więcej informacji

WAŻNE: Aby podejrzeć, które kontakty posiadają status – kontakt usunięty należy wybrać w CDP => Lista kontaktów => z listy kontaktów przejść do Filtruj i wybrać opcję Usunięte.


4. Przywracanie usuniętych kontaktów

WAŻNE: Należy pamiętać, że przywracanie nie zawsze będzie możliwe, ponieważ usunięte kontakty zostają permanentnie usuwane z systemu między 2 a 4 w nocy.

W systemie jest 5 sposobów przywracania kontaktów usuniętych:

  • import kontaktów – zaznaczenie opcji przywróć usunięte kontakty,
  • bezpośrednio na karcie kontaktu (wersja 1.0)
  • ponowny zapis kontaktu do formularza kontaktowego (opcja dostępna tylko po usunięciu kontaktu z bazy, które odbywa się między 2 a 4 w nocy),
  • przesłanie poprzez API informacji o kontakcie.
Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Kwiecień 21 2022 Maj 10 2022