Test spamu

SALESmanago pozwala na przeprowadzenie testu spamu przygotowanej wiadomości. Przeprowadzony test dostarcza poglądowych informacji, odnośnie odbioru testowanej wiadomości przez dostawców skrzynek mailowych. W podstawowych ustawieniach wiadomości testowane są na 7 skrzynkach takich jak:  

  • wp.pl
  • onet.pl
  • interia.pl
  • gmail.com
  • o2.pl
  • yahoo.pl
  • vp.pl

Dodatkowo do testów spam można dołączyć swoje konto pocztowe, w celu zwiększenia dokładności testów.

PRZEPROWADZENIE TESTU SPAMU

A. Test spamu można przeprowadzić dla utworzonej wiadomości. Należy przejść do E-MAIL MARKETING -> Lista emaili, z której należy wybrać TEST SPAMU przy konkretnej wiadomości. 

WAŻNE: Istnieje możliwość dodania własnego konta testującego SPAM, jednakże nie jest to warunek konieczny przeprowadzenia testu. Po więcej informacji kliknij tutaj >>

B. Na pojawiającym się oknie w miejscu PERSONALIZACJA DLA ADRESATA należy podać jeden adres  e-mail, z którego będą pobrane dane potrzebne do spersonalizowania wiadomości. Na podany adres email nie zostanie wysłana wysłana żadna wiadomość podczas przeprowadzania testu spamu. Aby przeprowadzić test klikamy przycisk TEST SPAMU.

C. Po przesłaniu testu pojawi się informacja o rezultatach przeprowadzanego testu. Cały test może potrwać od 15 do 30 min. Po tym czasie należy odświeżyć stronę.

  • Pomarańczowa ikona oznacza, że dana domena oczekuje na sprawdzenie.
  • Czerwona ikona oznacza, że na danej domenie wiadomość trafiła do spamu.
  • Zielona ikona oznacza, że na dana domena pomyślnie przeszła test spamu – wiadomość nie trafiła do spamu.

W rezultatach również znajdują się dodane do systemu konta testujące spam. Na ustawione konto powinna przyjść wysłana wiadomość w teście spamu. Oznacza to, że wiadomość przeszła pozytywnie test spamu i jest rozpoznawana przez nasze konto pocztowe jako zwykła wiadomość.

spam_8

D. Po najechaniu na daną domenę wyświetli się informacja odnosząca się do kliku parametrów:

spam_9

Spam Checker Version – wersja oprogramowania SpamAssassin, które identyfikuje wiadomości email jako spam. Parametr ten odnosi się do ustawień po stronie odbiorcy. Może zdarzyć się, że informacja ta nie zostanie uzupełniona. Nie ma to wpływu na przebieg testu.

Spam Level – wartość wyrażona numerycznie lub np. jako ilość*. Parametr wskazuje na ile Spam Assassin uzna wysłaną wiadomość jako spam. Wartość >5 identyfikuje wiadomość jako podejrzaną.

Spam Status – bardziej szczegółowy opis testu spamu na serwerze.

Received SPF – wskaźnik z opisem, czy domena wskazana jako nadawca jest powiązana z IP, z którego wiadomość przyszła i jest upoważniona.

Ważne: wszystkie powyższe dane są dodawane do wiadomości jako nagłówki i nie są bezpośrednio widoczne w kliencie pocztowym. Jednakże, gdy zbadamy wiadomość w formie kodu źródłowego będzie można odnaleźć te współczynniki.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Lipiec 28 2022 Lipiec 07 2022