Konta e-mail proxy – Microsoft Outlook

W SALESmanago możesz dodać własne konto email do wysyłania wiadomości. Dzięki temu możesz prowadzić komunikację z klientami, korzystając z zewnętrznej usługi pocztowej np. Microsoft Outlook.

1. Tworzenie własnego konta email

Zaloguj się do Outlook i przejdź do Ustawienia → Konta → POP i IMAP. Ustaw Opcje POP na Tak.

WAŻNE: Wersje wspierane przez SALESmanago są dla Outlook 2017 i nowszych.

2

W SALESmanago przejdź do Ustawienia → Konta E-mail, a następnie kliknij Dodaj Własne Konto Email.

1

Otworzy się okno z polami do wypełnienia. Więcej informacji na temat poszczególnych pól >>


2. Konfiguracja konta

Aby utworzyć własne konto, wypełnij pola.

  • Wprowadź Nazwę i adres email w Outlook. Następnie wprowadź nazwę konta, która będzie wyświetlana dla odbiorców, adres „odpowiedz-do” i jego nazwę.
  • W polu SMTP host: wpisz smtp-mail.outlook.com i ustaw SMTP port tak jak na przykładzie. W polu SMTP użytkownik wpisz adres email konta na Outlook. Następnie wprowadź SMTP hasło.
  • Wprowadź pozostałe ustawienia tak, jak na przykładzie. W polu Użytkownik POP3/IMAP wpisz adres email konta na Outlook.

3a

3b

W polu Znacznik proxy wpisz tag, który chcesz dodawać do kontaktów, które otrzymają wiadomość z tego konta wysyłkowego. Wybrany tag pojawi się na kartach tych kontaktów po wysłaniu wiadomości.

4

Żeby upewnić się, czy wprowadzone dane konfiguracyjne są poprawne, kliknij Diagnostyka. Na dole okna pojawi się informacja o tym, czy udało się uzyskać połączenie z hostem SMTP. Następnie kliknij Sprawdź ustawienia. Pojawi się informacja o tym, czy parametry są prawidłowe, Jeśli wszystko jest OK, kliknij Zapisz i przejdź do konfiguracji konta w Outlook.

5


3, Konfiguracja Microsoft Outlook 2016

W Outlook, przy tworzeniu nowego konta zaznacz opcję Ręczna konfiguracja lub obsługa dodatkowych typów serwerów.

6

Następnie zaznacz opcję POP lub IMAP i kliknij Dalej.

7

Do kolejnego kroku będziesz potrzebować danych konta. Wróć do listy kont email w SALESmanago i kliknij Szczegóły przy nowo utworzonym koncie email. Otworzy się okno z danymi podobnymi do tych na przykładzie poniżej:

8

W Outlook przejdź do konfiguracji klienta pocztowego. Wprowadź odpowiednie dane w pustych polach.

9

Następnie kliknij Więcej ustawień i uzupełnij pola w zakładkach Serwer wychodzący (tak jak na przykładzie poniżej, swoimi danymi konta) oraz Zaawansowane. Kliknij OK, żeby zapisać ustawienia.

10a

10b

Po zapisaniu ustawień i przejściu dalej wyświetli się okno Testowanie ustawień konta z informacją o tym, czy konto działa i ewentualnych błędach.

12

4. Zastosowanie

W Analityce Emaili Bezpośrednich możesz zobaczyć swoje wiadomości wysłane z podpiętego konta Outlook.

11

Kontakt, który otrzymał wiadomość z tego konta, zostanie dodany do SALESmanago jako kontakt z dwoma tagami: MAILBOX oraz podanym wcześniej znacznikiem proxy.

Linki w emailu wysłanym z klienta pocztowego zawierają  dodatkowe parametry m.in. smclient0 odpowiadający za monitorowanie kontaktu oraz parametry UTM dotyczące źródła wizyty, medium i kampanii. Poniżej przykład wiadomości wysłanej z podpiętego konta Outlook na skrzynkę gmail.

13

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808