Integracja z ZohoCRM

Integracja systemu SALESmanago z Zoho CRM obejmuje synchronizację danych dotyczących kontaktu, takich jak: nazwa, e-mail, Telefon, Stan, Fax, Adres, Firma oraz Datę Urodzin.  W systemie SALESmanago te informacje są dostępne na karcie kontaktu. Integracja jest dwustronna – oznacza to, że informacje są przesyłane z SALESManago do ZOHO CRM oraz z ZOHO CRM do SALESmanago. 

Aby przejść do karty kontaktu należy w menu wybrać CDP -> LISTA KONTAKTÓW -> SZCZEGÓŁY.

Jeżeli stan kontaktu w systemie SALESmanago jest ustawiony jako „Klient”, to w systemie ZohoCRM zostanie on wrzucony do kontaktów i jego karta będzie wyglądała następująco:

ZohoLead_pl


WAŻNE: Zarówno w systemie SALESmanago, jak i ZohoCRM są rozróżniani właściciele kontaktów i leadów. Aby kontakty się synchronizowały i zostały przypisane do tych samych właścicieli, należy w obu systemach posiadać konta użytkowników, założone na ten sam adres e-mail. W przeciwnym wypadku kontakty będą przypisywały się do głównego użytkownika.


Zmiana statusów Klient/Potencjalny

Statusy kontaktów w SALESmanago różnią się od tych dostępnych w ZohoCRM: w SALESmanago są to „Potencjalny” oraz „Klienta”, w Zoho CRM „Leady” i „Kontakty”. Zmiany statusu kontaktów w SALESmanago spowodują, że kontakty wpadną do  innych grup w Zoho CRM.

  • Jeżeli w SALESmanago kontakt posiada status „Potencjalny”, to w ZohoCRM trafi on do grupy „Namiary”. Natomiast  po zmianie na „Klient” zostanie wrzucony do grupy „Kontakty”.  W przypadku zmian w systemie ZohoCRM zostanie również zmieniony stan kontaktu w systemie SALESmanago.

Status Opt-in / opt-out

Synchronizacja danych obejmuje również zmiany statusów subskrypcji – zmiana w jednym z serwisów spowoduje zmianę w drugim.


Harmonogram synchronizacji

Przy pierwszej synchronizacji zostaną pobrane wszystkie kontakty. Każda kolejna synchronizacja zostanie przeprowadzone co 6 godzin: a więc o 6:00, 12:00, 18:00 oraz o północy.


Opis synchronizacji w liczbach

Komunikacja z systemem ZohoCRM następuje przez udostępnione API.

Dodatkowa informacja: API posiada ograniczenia w zależności od typu konta. Pojedyncze zapytanie jest w stanie wysłać do SALESmanago maksymalnie 200 rekordów, i przyjąć 100 kontaktów. Zużycie ilości zapytań zależy od ilości kontaktów w bazie, jednakże nie wpływa to na jakość integracji. Przy dużej bazie kontaktów, czas przesyłania informacji może się lekko wydłużyć. Wszystkie zmiany na karcie kontaktu uaktualniane są co 6 godzin.


Proces integracji

W systemie SALESmanago w zakładce Ustawienia -> Integracja -> Zoho CRM należy:

  • zaznaczyć opcję „Włącz integrację z Zoho CRM”
  • podać adres email, na który założone jest konto w Zoho CRM
  • kliknąć zapisz
  • a następnie „zaloguj się”

Kolejno, zostaniesz przekierowany do Zoho CRM, gdzie będziesz mógł skonfigurować ustawienia integracji.

 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Luty 21 2023 Luty 28 2023