Dodanie konta testującego SPAM

Dodanie konta testującego SPAM nie jest konieczne aby w systemie SALESmanago przeprowadzić test. Można je dodać, jeżeli chcemy np. wykonać test na swoją skrzynkę pocztową. Dowiedz się, jak przeprowadzić test z poziomu systemu SALESmanago.

Aby dodać konto testujące wysyłkę wiadomości pod względem spamu, należy posiadać skrzynkę pocztową, którą następnie należy połączyć z SALESmanago przechodząc do

E-mail Marketing => KONTA TESTUJĄCE SPAM -> Dodaj nowe konto testujące spam

spam_5

[1] Nazwa – pozwala na identyfikację konta w systemie. Podczas przeprowadzania testu będzie widoczna tylko domena skrzynki pocztowej, po najechaniu na którą będzie widoczny pełny podgląd nazwy skrzynki.

[2] Email – adres skrzynki pocztowej, przeznaczonej do testowania.

[3] Wybierz protokół poczty przychodzącej – należy sprawdzić, który protokół jest obsługiwany przez naszą skrzynkę pocztową. Na gmailu należy wybrać IMAP.

[4] Host POP3/IMAP – należy sprawdzić jaki host ma nasza skrzynka pocztowa. Na gmailu należy wpisać: imap.gmail.com

[5] Użytkownik POM3/IMAP – należy podać adres email konta, na którym będzie testowana wysyłka.

[6] Hasło POP3/IMAP – należy podać hasło do konta, na którym będzie testowana wysyłka.

[7] Port POP3/IMAP – należy podać port konta, na którym będzie testowana wysyłka. Na gmailu należy wpisać: 993.

[8] Use SSL for incoming mail – należy zaznaczyć tę opcję jeśli konto, na którym będzie testowana wysyłka używa formatu SSL.

[9] Ilość wiadomości – należy podać ile wiadomości znajdujących się na skrzynce testujące program ma sprawdzić w celu weryfikacji, czy dana wiadomość została prawidłowo dostarczona.

[10] Zapisz – w celu zatwierdzić ustawień klikamy przycisk ZAPISZ.

Kolejnym krokiem jest zezwolenie na swoim koncie pocztowym na otrzymywanie wiadomości testujących spam. Aby włączyć te ustawienia na gmailu należy wejść w USTAWIENIA ->Przekazywanie i POP/IMAP  -> Stan: Protokół IMAP i zaznaczyć włącz IMAP.

spam_3

WAŻNE: Aby poprawnie skonfigurować ustawienia konta (innego niż gmail) należy wejść w ustawienia skrzynki i dokładnie sprawdzić dane dotyczące ustawień serwera.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Lipiec 28 2022 Lipiec 07 2022