Analityka pushy

Aby przejść do Analityki pushy klikamy Analityka -> Powiadomienia push.

Na pierwszym ekranie mamy dostęp do analityki globalnej – wszystkich wysłanych w danym okresie czasie pushy oraz podziału na aplikacje androidowe i ios.

Możemy wybrać okres czasu dla którego wyświetlamy analitykę w zakresach: dzisiaj, w tym tygodniu, poprzednim tygodniu, w tym miesiącu i poprzednim miesiącu.

Ilość wysłanych powiadomień – to suma wszystkich wysłanych pushy.
Ilość otwarć aplikacji – to suma wszystkich otwarć aplikacji.
Średni czas w aplikacji – czas jaki średnio użytkownik spędza w aplikacji podany w sekundach.

Wykres prezentuje zależność między ilością wysłanych powiadomień, ilością otwarć aplikacji i średnim czasem spędzonym w aplikacji.

Otwieralność pushy dla użytkowników – wykres prezentujący ilość otwarć konkretnych pushy.

W tabeli widzimy konkretne wiadomości.


Data – data wysłania pusha
Push – nazwa naszej wiadomości push
Wysłano – ilośc wysłanych pushy
Kliknięto – ilość klikniętych pushy
Efektywność – ilość klikniętych pushy w stosunku do pushy wysłanych
Wpływ pusha – ilość otwarć w 24 godziny po pushu, minus średnia ilość otwarć jeśli nie wysyłamy pusha.
Zaawansowana analityka – klikając w szczegóły przechodzimy do zaawansowanej analityki dotyczącej konkretnego pusha.

Po wejściu do zaawansowanej analityki pushy jeszcze raz widzimy podsumowanie ilości wysłanych, klikniętych, efektywnosci i wpływu pusha oraz dodatkowe informacje.

Tabela prezentuje statystyki po wysyłce pusha z podziałem na konkretne moduły
Ilość odwiedzin modułu po wysłaniu pusha – prezentuje ilu użytkowników pojawiło się w konkretnym module po wysyłce pusha
Ilość odwiedzin modułu po kliknięciu pusha – prezentuje ilu użytkowników, z tych, którzy kliknęli w pusha pojawiło się w module
Standardowa ilość odwiedzin modułu (bez push) – prezentuje standardową odwiedzalność modułu w momencie kiedy nie wysyłamy wiadomości push.
Odwiedziny modułu / kliknięcia pusha (%) – prezentuje procent osób które odwiedziły konkretny moduł po kliknięciu w wiadomość push.

Na wykresie widzimy czas spędzony w modułach aplikacji po pushu w porównaniu do standardowego czasu spędzanego w aplikacji.

Tabela prezentuje statystyki po wysyłce pusha z podziałem na uruchomienia funkcji i custom event

Ilość uruchomień funkcji po wysłaniu pusha– prezentuje ilu użytkowników uruchomiło funkcje po wysyłce pusha
Ilość uruchomień po kliknięciu pusha – prezentuje ilu użytkowników którzy kliknęło pusha uruchomiło funkcje
Standardowa ilość uruchomień (bez push) – prezentuje standardową ilośc uruchomień w momencie kiedy nie wysyłamy wiadomości push.
Użycie funkcji / kliknięcie w push – prezentuje procent osób które użyły funkcji po kliknięciu w wiadomość push.

Konwersja sprzedażowa – ilość wywołań zdefiniowanej wcześniej funkcji zakup po wysłaniu pusha.

Na wykresie widzimy średnią ilość uruchomień funkcji po pushu w porównaniu do standardowej ilości uruchomień.

Wykresy prezentują otwieralność pushy z podziałem na użytkowników dziennych, tygodniowych, miesięcznych i rzadziej używających aplikacji.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808