Wysyłka wiadomości e-mail

Przygotowana do wysłania wiadomość e-mail, zawsze powinna zostać przetestowana przed przeprowadzeniem wysyłki do właściwej grupy odbiorców. Dopiero, gdy jesteśmy pewni, że wiadomość wyświetla się poprawnie, linki prowadzą w dobre miejsca strony www, a email nie wpada w spam, możemy wysłać wiadomość do jej finalnych odbiorców – naszych subskrybentów.

W systemie SALESmanago możemy stworzyć wiadomość za pomocą:

kreatora wysyłki wiadomości e-mail – dowiedz się więcej >>
kreatora drag & drop – dowiedz się więcej >>
lub poprzez zakładkę E-mail Marketing -> Wiadomości e-mail -> dodaj nową wiadomość e-mail>> 

WAŻNE: Każda wiadomość wysyłana z systemu musi posiadać obowiązkowy link do wypisywania z wysyłek – opt-out link. Jeśli nasza wiadomość jej nie posiada, musimy ją dodać.

Więcej informacji na temat dodania linku opt-out >>


Wysyłka finalnej wiadomości odbywa się w sposób zbliżony do testów.

[1] Wchodzimy w zakładkę E-mail Marketing->Lista e-maili

[2] Następnie z listy wybieramy interesującą nas wiadomość email i klikamy przycisk „Wyślij”

wyslij email

email_wyslij

ADRESOWANIE WYSYŁEK:

[1] w Polu ADRESAT wpisujemy grupę odbiorców, do których wiadomość ma zostać wysłana. Istnieje kilka sposobów określania grupy odbiorców.

a) wpisanie pojedynczych adresów email, które istnieją w naszej bazie kontaktów,

b) zastosowanie selektorów do adresowania wysyłek – więcej informacji TUTAJ >>

Wybranie pożądanego adresu email lub selektora odbywa się przez wpisanie adresu lub nazwy selektora i kliknięcie w podpowiedź.

Po wpisaniu trzech pierwszych znaków selektora lub adresu email system zaczyna podpowiadać właściwy selektor i emaile zaczynające się od tych znaków,  wpisanie całości nazwy przyspiesza proces wyszukiwania. Jeśli adresu email, który chcemy dodać, nie było jeszcze w bazie – po wybraniu go z podpowiadanych i wysłaniu wiadomości lub testu, adres ten zostanie dodany do bazy na nowej, automatycznie stworzonej karcie kontaktu.

wiadomosc_2

[2] Dodatkowo wybór grupy odbiorców może odbywać się:

a) za pomocą określonych tagów

b) na podstawie przynależności kontaktu do konkretnego etapu lejka sprzedażowego

c) na podstawie określonej grupy odbiorców z wcześniej wysłanych mailingów

d) za pomocą zdefiniowanych grup kontaktów

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYBORU GRUP ODBIORCÓW >>

[3] Trzecią opcją wybrania adresatów jest użycie zaawansowanego filtrowania pozwalający na filtrowanie kontaktów po:

 •  szczegółach
 •  scoringu
 •  liczbie wiadomości e-mail
 •  tagach
 •  scoringu tagu
 •  numerze telefonu
 •  dacie urodzenia
 •  dacie
 •  domenach
 •  wieku
 •  nazwie

Uwaga: opcja użyj zaawansowanego filtrowania dotyczy określania grupy adresatów. Nie dotyczy wykluczania adresatów.

SZCZEGÓŁOWY OPIS  ZAAWANSOWANEGO FILTROWANIA KONTAKTÓW >> 

[4] Wykluczenie Adresatów przebiega tak jak przy wyborze grupy odbiorców. Jednakże nie można wykluczyć ich wybierając zaawansowane filtrowanie kontaktów.


[5] Temat –  przy kreacji finalnej wiadomości jeszcze w tym miejscu możemy zmienić temat wysyłanej wiadomości.


[6] Data wysłania – domyślnie jest zawsze cofnięta o godzinę w stosunku do aktualnej daty i godziny. Takie ustawienie powoduje wysłanie wiadomości email od razu po kliknięciu przycisku „Wyślij”. Jeśli chcemy ustawić wysyłkę wiadomości w przyszłości określając dokładnie dzień i godzinę (np. na 6 rano w sobotę), wystarczy, że klikniemy w pole „Data wysłania” – pojawi nam się okno, w którym można ustawić datę i godzinę rozpoczęcia wysyłek z dokładnością do minuty.

WAŻNE: Planowane mailingi trafiają na serwer wysyłkowy już w momencie wpisania do harmonogramu. Zmiany wprowadzone w późniejszym terminie nie zadziałają wstecz. Dowiedz się więcej o planowaniu i zmienianiu kampanii email >>

wiadomosc_4

Dodatkowa opcja: dla kontaktów aktywnych dobierz optymalną datę/godzinę wysyłki – dzięki tej opcji wiadomość wyjdzie dla kontaktu w tym dniu i/lub godzinie, w którym kontakt wykazuje największą aktywność (wejść na stronę, klikalność maili, aktywność na stronie www, zdarzenie zewnętrzne). System automatycznie oblicza optymalny czas wysyłki dla danego kontaktu. Przy tworzeniu wiadomości możemy wybrać po czym aktywność ma być określana. Do wyboru mamy: dzień i godzinę, dzień, godzinę.

data_wyslania


[7] Nazwa kampanii (do monitorowania w Google Analytics) – przy kreacji finalnej wiadomości możemy jeszcze raz zmienić parametr campaign, który będzie dodany do linku jako jeden z parametrów UTM.


DODATKOWE USTAWIENIA:

[8] Ustawienia zaawansowane:

[8a] Wybierz procent wybranych kontaktów: zaznaczając tą opcję możemy wybrać procentową ilość kontaktów, do których zostanie wysłana wiadomość (np. jeśli zdefiniowana grupa adresatów zawiera 100 kontaktów, w tej opcji wybierzemy 20%, wówczas system wyśle wiadomość do 20 kontaktów wybranych losowo z tej grupy).  (Jest to dodatkowa opcja, którą można wykorzystać np. do wysłania kuponów rabatowych do losowo wybranej grupy odbiorców).

parametry

[8b] Link para name / link para value –  pozwala na dodanie własnego parametru do linków znajdujących się w wysyłanej wiadomości. Parametr będzie wyglądał tak jak parametry UTM. Jego wartość będzie zaciągnięta ze szczegółu znajdującego się na karcie kontaktu. Jeżeli na karcie kontaktu mamy szczegół zainteresowanie (nazwa) pływanie (wartość) i chcemy, aby parametr w linku wyglądał „zaint=pływanie” to:

Link param name: w tym miejscu wpisujemy nazwę szczegóły np. „zaint”

Link param value: w tym miejscu wpisujemy „zainteresowanie”.

(Jest to dodatkowa opcja np. może być przydatna, gdy w zewnętrznym systemie potrzebujemy dodatkowego parametru do identyfikacji źródła wizyty kontaktu na stronie).


[9] Używaj przekierowań w tym mailingu: jeśli w wiadomości są linki do stron, na których nie ma kodu monitorującego, a chcemy by kliknięcia były zliczane, musimy zaznaczyć tę opcję.

przekierowanie


[10] Wyślij automatyczne raporty z kampanii: dzięki zaznaczeniu tej opcji dostaniemy 3 raporty z mailingu po określonym odstępie czasu.

raporty


[11] Zapisz wybranych adresatów jako szablon: funkcja pozwala zapisać wybrana grupę adresatów jako szablon, który będzie można użyć przy następnej wysyłce. W ten prosty sposób przy definiowaniu złożonych grup odbiorców można skrócić czas tworzenia listy adresatów. Więcej informacji na temat definiowanych grup odbiorców znajduje się TUTAJ >>.

adresaci


[12] TEST – system SALESmanago pozwala na szybkie wysyłanie testów do maksymalnie 10 odbiorców. Więcej informacji o wysyłce testów znajduje się TUTAJ >>


[13] Po ustawieniu wszystkiego klikamy w przycisk WYŚLIJ  – wiadomość zostaje przetworzona i przygotowana do wysłania. Proces ten może trwać od kilku do nawet kilkudziesięciu minut w przypadku używania zaawansowanego filtrowania, wysyłki do dużej ilości tagów lub wykluczania ich.  Trzeba brać to pod uwagę przy planowaniu wysyłek – jeśli chcemy, by wysyłka z zaawansowanym adresowaniem wyszła o konkretnej godzinie, warto ustawić ją odpowiednio wcześniej, np. godzinę przed planowanym terminem wysyłki, podając ten termin w polu „Data wysłania”.

Dla wysyłek prowadzonych z własnego konta e-mail, wysyłka do grupy powyżej 1000 kontaktów musi zostać zaakceptowania przez pracownika SALESmanago.

Po wysłaniu wiadomości postęp kolejkowania możemy obserwować w lewym dolnym rogu systemu, pod zakładką USTAWIENIA. Zakończenie kolejkowania oznajmia komunikat „Email scheduling done”.

scheduling _2


Po zakończeniu kolejkowania raport z wysłanej wiadomości pojawi się w zakładce E-MAIL MARKETING-> ANALIZA WYSŁANYCH E-MAILI, gdzie sukcesywnie będą odświeżane  informacje o postępie i statystyki wysyłki.

Ważne: Dane odnoszące się do #otwarto #kliknięto OR, CTR – najlepiej weryfikować po kilku dniach od wysłaniu wiadomości. Należy wziąć pod uwagę fakt, że odbiorcy nie muszą od razu po otrzymaniu wiadomości na swoją skrzynkę, otworzyć ją i zapoznać się z jej treścią.

aby otrzymywać
newsletter

Śledź nas