Wysyłka wiadomości e-mail

System SALESmanago umożliwia dotarcie do klientów drogą emailową. Taką wiadomość możesz stworzyć w systemie na trzy sposoby:

Po stworzeniu takiej wiadomości, upewnij się czy wyświetla się ona poprawnie, linki przekierowują na wybrane przez Ciebie strony www, a email nie trafia do SPAMu. Jeżeli wszystko jest w porzadku można przystąpić do wysyłki wiadomości.

WAŻNE: Każda wiadomość wysyłana z systemu musi posiadać obowiązkowy link do wypisywania z wysyłekopt-out link. Jeśli nasza wiadomość jej nie posiada, musimy ją dodać Więcej informacji

 

Aby wysłać wiadomość e-mail przejdź do

E-MAIL MARKETING => LISTA E-MAILI


Spis treści

 1. Wybór wiadomości e-mail do wysyłki
 2. Ustawienia wiadomości
 3. Wysyłka wiadomości

1. Wybór wiadomości e-mail do wysyłki

Wysyłka finalnej wiadomości odbywa się w sposób zbliżony do testów. Najpierw należy wejść w zakładkę E-mail Marketing => Lista e-maili. Następnie z listy wybierz interesującą Cię wiadomość e-mail i kliknij przycisk „Wyślij”

Po kliknięciu przycisku Wyślij, zostaniesz przekierowany do okna z ustawieniami wysyłki wiadomości e-mail. Ekran będzie podzielony na dwie części. Po lewej stronie będą znajdywały się ustawienia wysyłki wiadomości, a po prawej stronie jej podgląd.


2. Ustawienia wiadomości

[1] Nazwa wiadomości – jest to nazwa systemowa wiadomości, pod którą będzie można wyszukać ją na liście e-maili.
[2] E-mail Subject AI Grader – jest to funkcjonalność, dzięki której system określa skuteczność wybranego tematu wiadomości e-mail. Skuteczność tematu określana jest na skali od 0 (dla najmniejszej skuteczności) do 10 (dla największej skuteczności).
Więcej informacji

[3] Wybierz kontakty – w tym polu doprecyzuj grupę odbiorców tej wiadomości. Oprócz opcji wysyłki masowego mailingu możesz dodawać kontakty do listy adresatów za pomocą selektorów ( Więcej informacji) :

 • dodaj tagi możesz zaznaczyć poszczególne tagi, którymi są oznaczone dane kontakty.
 • dodaj lejki – możesz wybrać kontakty, które znajdują się na poszczególnym etapie w lejku sprzedażowym.
 • dodaj mailingi – możesz zaznaczyć mailingi, z których chcesz dodać kontakty jako adresatów wiadomości.
 • dodaj zdefiniowaną grupę odbiorców – wybierz zdefiniowaną grupę odbiorców jako adresatów wiadomości.

Jednak, jeżeli wśród oznaczonych kontaktów, znajdują się wyjątki, do których nie chcesz wysyłać wiadomości, możesz użyć opcji

[4] Wyklucz kontakty – możesz zrobić to na tej samej zasadzie, na której wybiera się kontakty do wysyłki.

 • dodaj tagi możesz zaznaczyć tagi, które chcesz wykluczyć z grupy adresatów wiadomości
 • dodaj lejki – wybierz lejek, z którego chcesz wykluczyć kontakty z adresatów wiadomości.
 • dodaj mailingi – możesz zaznaczyć mailingi, z których chcesz wykluczyć kontakty z adresatów wiadomości.
 • dodaj zdefiniowaną grupę odbiorców – wybierz zdefiniowaną grupę odbiorców by wykluczyć ich z adresatów wiadomości.

[5] Filtrowanie zaawansowane – użyj opcji zaawansowanego filtrowania, które pozwala na filtrowanie kontaktów po:

 • szczegółach – należy wprowadzić nazwę szczegółu oraz jego wartość za pomocą operatorów matematycznych
  WAŻNE: W tym miejscu wybierz nazwę szczegółu a następnie jedną wartość dla tego szczegółu. W przypadku wartości liczbowych możesz wybrać zakres, np. > 20 < 40 aby przefiltrować wartości od 21 do 39 (wtedy wykorzystujesz dwa pola)
 • scoringu – należy określić od jakiej (lub do jakiej) wartości liczbowej będą filtrowane kontakty
 • liczbie wiadomości e-mail – należy określić wartość liczbową wiadomości wysłanych, otwartych i klikniętych
 • tagach – należy określić przedział czasowy, w którym utworzono tag, doprecyzować wszystkie nazwy tagów po których kontakt ma być wyszukiwany oraz doprecyzować dowolną nazwę tagu z wcześniej podanych
 • scoringu tagu – należy wprowadzić nazwę tagu oraz określić jego scoring za pomocą operatorów matematycznych
 • numerze telefonu – należy zaznaczyć opcję posiada lub nie posiada
 • dacie urodzenia – należy zaznaczyć opcję posiada lub nie posiada
 • dacie – należy określić przedział czasowy, w którym kontakt znalazł się systemie, kiedy go modyfikowano oraz jego ostatniej aktywności
 • domenach – należy wprowadzić domeny, można wprowadzić ich kilka, oddzielające je przecinkami
 • wieku – należy określić przedział wiekowy
 • zdarzeniach zewnętrznych – należy wprowadzić nazwę szczegółów zdarzeń zewnętrznych
 • nazwie – należy zaznaczyć opcję posiada lub nie posiada

Przykład: Jeżeli chcesz wysłać mail do osób, które nie potwierdziły jeszcze daty swoich urodzin, wystarczy że zaznaczysz wszystkich adresatów w polu [1], a następnie w filtrowaniu zaawansowanym wybierzesz opcję datę urodzenia i zaznaczysz opcję nie posiada.

[6] Liczba odbiorców – ten współczynnik pokazuję całkowitą liczbę odbiorców, do której wiadomość została zaadresowana. Klikając przycisk możesz odświeżyć tę liczbę, jeśli zostały wprowadzone zmiany.

[7] Data wysyłki – określ dokładną datę i godzinę wysyłki mailingu.
[8] Ta wiadomość ignoruje filtr wysyłek – Zaznaczenie tej opcji spowoduje zignorowanie filtrów wiadomości ustawionych w zakładce Ustawienia → Inne → Ustawienia E-mail i SMS.

[9] Dobierz optymalny czas wysyłki dla kontaktów aktywnych – dzięki tej opcji wiadomość wyjdzie dla kontaktu w tym dniu i/lub godzinie, w którym kontakt wykazuje największą aktywność (wejść na stronę, klikalność maili, aktywność na stronie www, zdarzenie zewnętrzne). System automatycznie oblicza optymalny czas wysyłki dla danego kontaktu. Przy tworzeniu wiadomości możemy wybrać po czym aktywność ma być określana. Możesz wybrać: dzień i godzinę, dzień tygodnia oraz godzinę.


[10] Kupony – Wysyłając wiadomość z kuponami, warto się upewnić, że jest ich wystarczająca liczba, tj. czy liczba adresatów jest mniejsza czy równa liczbie kuponów. Jeżeli jednak nie posiadasz wystarczającej ilości kuponów, możesz skorzystać z jednej z opcji:

 • nie wysyłaj wiadomości, jeżeli nie masz wystarczającej ilości kuponu – wiadomość nie zostanie wysłana jeśli liczba adresatów jest większa niż liczba kuponów
 • wyślij liczbę wiadomości odpowiadającą liczbie kuponów do losowo wybranych kontaktów – wszystkie posiadane kupony zostaną wysłane przez system do losowo wybranych kontaktów
 • wyślij wiadomość pomimo niewystarczającej ilości kuponów – wybranie tej opcji spowoduje, że po wysłaniu wszystkich dostępnych kuponów, pozostałe kontakty otrzymają wiadomość, ale kupon im się nie wyświetli.

[11] Zmień nadawcę wiadomości – w tym polu możesz zmienić konto wysyłkowe z którego zostanie wysłany mailing.

[12] Opcjonalne ustawienia

 • wyślij wiadomość do x % z wybranych kontaktów – zaznaczając tę opcję możemy wybrać procentową ilość kontaktów, do których zostanie wysłana wiadomość (np. jeśli zdefiniowana grupa adresatów zawiera 100 kontaktów, w tej opcji wybierzemy 20%, wówczas system wyśle wiadomość do 20 kontaktów wybranych losowo z tej grupy)
 • personalizuj pole nadawcy detalami z karty kontaktu – wybierając tę opcję możesz spersonalizować wiadomość, dzięki szczegółom, które znajdują się na karcie kontaktu (np. imię i nazwisko)
 • wyślij raport ze statystykami tej wiadomości na – zaznaczając tę opcję, otrzymasz na wybrany adres e-mail raport ze statystykami tej wiadomości
 • parametry mailingu

[13] Nazwa kampanii (do monitorowania w Google Analytics):– przy kreacji finalnej wiadomości możemy jeszcze raz zmienić parametr campaign, który będzie dodany do linku jako jeden z parametrów UTM.

[14] Załącznik– wybierz tę opcję jeśli chcesz dodać do swojej wiadomości załącznik.


3. Wysyłka wiadomości

Po dostosowaniu wszystkich parametrów przejdź do ostatniego kroku.

[1] Edytuj – wybierz tę opcję jeśli chcesz jeszcze coś zmienić w swojej wiadomości
[2] Wyślij test – wybierz tę opcję jeśli chcesz upewnić się, że wiadomość wyświetla się poprawnie
[3] Wyślij – wybierz tę opcję jeśli chcesz przejść do wysyłki wiadomości

WAŻNE: Proces wysyłki wiadomości może trwać od kilku do nawet kilkudziesięciu minut w przypadku używania zaawansowanego filtrowania, wysyłki do dużej ilości tagów lub wykluczania ich. Trzeba brać to pod uwagę przy planowaniu wysyłek – jeśli chcemy, by wysyłka z zaawansowanym adresowaniem wyszła o konkretnej godzinie, warto ustawić ją odpowiednio wcześniej, np. godzinę przed planowanym terminem wysyłki, podając ten termin w polu „Data wysłania”. Dla wysyłek prowadzonych z własnego konta e-mail oraz z konta E-mail marketing, wysyłka do grupy powyżej 1000 kontaktów musi zostać zaakceptowana przez pracownika SALESmanago.


Po zakończeniu kolejkowania raport z wysłanej wiadomości pojawi się w zakładce E-MAIL MARKETING => ANALITYKA WYSŁANYCH E-MAILI, gdzie sukcesywnie będą odświeżane informacje o postępie i statystykach wysyłki.

WAŻNE: Dane odnoszące się do #otwarto #kliknięto OR , CTR – najlepiej weryfikować po kilku dniach od wysłaniu wiadomości. Należy wziąć pod uwagę fakt, że odbiorcy nie muszą od razu po otrzymaniu wiadomości na swoją skrzynkę, otworzyć ją i zapoznać się z jej treścią.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808