Wyświetlenie listy kontaktów

System SALESmanago umożliwia w prosty sposób wyszukiwanie kontaktów w aplikacji oraz pozwala na wyświetlanie listy wgranych kontaktów.

 

Aby wyświetlić listę kontaktów:

Przejdź do CRM => LISTA KONTAKTÓW


Spis treści

 1. Szybkie wyszukiwanie kontaktów
 2. Podgląd adresów e-mail na liście kontaktów

1. Szybkie wyszukiwanie kontaktów

Aby w szybki sposób wyszukać konkretny adres e-mail można w tym celu użyć wyszukiwarki, która znajduje się w lewym górnym rogu. Wystarczy wpisać fragment interesującego nas adresu e-mail, a system pokaże propozycje spośród wgranych do systemu adresów. Aby wyszukać konkretny ciąg znaków zawarty w nazwie lub adresie (np. nazwę domeny), należy wpisać poszukiwany ciąg, a następnie symbol procenta [%] lub gwiazdkę [*].

WAŻNE: Wyszukiwanie z gwiazdką lub procentem działa wyłącznie jeśli znak zamyka wyrażenie.

Zadziała:

 • Kowa%
 • Kowa*

Nie zadziała:

 • *walski
 • *alski
 • %walski
 • %alski

2. Podgląd adresów e-mail na liście kontaktów

[1] Akcja – z poziomu listy kontaktów możesz wykonać następujące akcje wobec kontaktów:

 • Dodaj tagi – z listy zaznacz kontakty, dla których chcesz dodać tagi, w polu wprowadź nazwę tagów, oddzielając je przecinkiem,
 • Przypisz właściciela – wybierz z listy kontakty dla których chcesz przypisać właściciela, następnie wybierz adres e-mail właściciela i zaznacz interesujące Cię opcje (tylko do odczytu – w tym przypadku użytkownik będzie mógł wyświetlić kartę kontaktów, ale nie będzie mógł dokonać na nich zmian; główny właściciel – możliwość wyświetlania i dokonywania zmian na karcie kontaktu),
 • Oznacz jako Opt-out – zaznacz kontakty które chcesz wypisać z wysyłek,
 • Usuń – zaznacz kontakty, które chcesz usunąć z bazy.

[2] Szukaj wśród rezultatów – aby wyszukać kontakty należy wpisać dowolną frazę, jaką chcemy wyszukać. Poniżej zostaną wyświetlone wszystkie rezultaty zawierające daną frazę.

[3] Scoring  – za pomocą suwaka możemy ustawić minimalny scoring. Poniżej pojawią się rezultaty zawierające minimum ustawionego przez nas scoringu, np. 50 oraz te kontakty, które posiadają wyższy scoring niż 50.

[4] Filtruj – opcja ta pozwala dodatkowe wyświetlenie listy kontaktów, które spełniają warunki określone w filtrach. Dostępne opcje to:

 • [A] Szybkie filtry – wybranie szybkich filtrów to wybór gotowej konfiguracji wszystkich 5 rodzjaów filtrów, np. wybór kontaktów do których można wysłać e-mail, automatycznie zaznaczy kontakty poprawne oraz kontakty opt-in we filtrze drugiej kategorii [B].
 • [B] Filtr kontaktów ze względu na status e-maila – druga kategoria filtrów pozwala na wyświetlenie listy kontaktów ze względu na dwa statusy e-maila: poprawność oraz status zapisu. Kontakty poprawne to kontakty, które są aktywne, posiadają poprawny adres e-mail i nie otrzymuje się od takiego kontaktu twardej lub miękkiej zwrotki . Natomiast w przypadku statusu zapisu rozróżnia się opt-in oraz opt-out . W pierwszym przypadku kontakt jest zapisany na subskrypcję, a w drugim przypadku kontakt został wypisany z subskrypcji.
 • [C] Filtr kontaktów ze względu na status numeru telefonu – trzecia kategoria filtrów pozwala na wyświetlanie kontaktów na liście, które są zapisane lub wypisane z otrzymywania wiadomości SMS.
 • [D] Filtr kontaktów ze względu na właściciela – czwarta kategoria filtrów pozwala na wyświetlanie kontaktów na liście ze względu na właściciela. Każdy kontakt dodany do SALESmanago ma przypisanego właściciela. W zależności od uprawnień, jakie posiada konto stworzone w SALESmanago, użytkownik konta może widzieć kontakty, których jest właścicielem lub głównym właścicielem, a jeśli ma przydzielone większe uprawnienia, może widzieć kontakty innych użytkowników i nimi zarządzać.
 • [E] Filtry dodatkowe – piąta kategoria filtrów pozwala na wyświetlenie na liście kontaktów:
  • tylko monitorowane – filtruje wyłącznie kontakty monitorowane,
  • tylko niemonitorowane – filtruje wyłącznie kontakty niemonitorowane,
  • jedna wiadomość – filtruje kontakty, które zgodziły się wyłącznie na pojedynczą wysyłkę (status one message). O tym, jaka wiadomość zostanie wysłana do kontaktu decyduje pierwszeństwo zakolejkowania wiadomości w przedziale od poniedziałku do niedzieli,
  • filtruj po datach – filtruje kontakty po dacie utworzenia lub modyfikacji kontaktu w określonym zakresie czasu,
  • filtruj po stanach kontaktu – filtruje po stanach kontaktu (potencjalny, klient, partner, inny, nieznany).

 

[5] Status kontaktu – kolumna ta obrazuje graficzny status kontaktu (opt-in zielona kropka / opt-out pomarańczowa kropka / usunięty czerwony kwadracik / twarda zwrotka, czarny kwadracik).

[6] Nazwa – nawa kontaktu.

[7] Adres e-mail – adres e-mail kontaktu.

[8] Numer telefonu – numer telefonu przypisany do kontaktu. Jeżeli pole jest puste oznacza to, że na karcie kontaktu nie znajduje się dana informacja.

[9] Państwo – kraj pochodzenia kontaktu.

[10] Scoring – ogólny scoring kontaktu. Są to punkty przyznawane każdemu kontaktowi za aktywność, np. kontakt może otrzymać punkty scoringowe za wizytę na stronie, za otworzenie wiadomości e-mail, za dokonany zakup, itp. Na podstawie systemu punktów scoringowych odbywa się automatyzacja procesów marketingowych.

[11] Utworzono – data utworzenia kontaktu w systemie.

[12] Modyfikowano – data modyfikacji kontaktu w systemie – oznacza to że na karcie kontaktu zostały dokonane zmiany.

[13] Ostatnia aktywność – data odnotowanej przez system aktywności kontaktu.

[14] Szczegóły – po kliknięciu w przycisk szczegóły zostaniemy przekierowani na kartę kontaktu.

Poniżej tabeli znajduje się informacja [x] wszystkich kontaktów, oznacza to że usunięte kontakty nie są wliczane do ogólnej liczby kontaktów.

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Average rating:  
 0 reviews
Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808