Live Chat: tworzenie chatu

Live Chat umożliwia szybką i sprawną komunikację z klientami. Pozwala na natychmiastową reakcję na wszystkie zapytania i problemy klienta, a tym samym na zbudowanie relacji i atmosfery zaufania. Jest również skutecznym narzędziem do pozyskiwania nowych leadów jak i zarządzania nowymi klientami, gdyż jest w pełni zintegrowany z funkcjonalnościami SALESmanago.

Korzyści:

  • łatwa obsługa panelu konsultanta,
  • nielimitowana liczba rozmów na czacie w tym samym czasie,
  • w przypadku nieaktywnego konsultanta, klient może zostawić wiadomość,
  • możesz sam ustawić parametry Live Chat i ustawić jego działanie na twoich stronach,
  • szybki dostęp do informacji o kliencie, z którym konsultant rozmawia podczas chatu,
  • rozszerzone możliwości pozyskiwania nowych informacji o kliencie poprzez wysyłkę formularza progresywnego dostępnego na SALESmanago Live Chat,
  • automatyczne dostosowanie języka chatu do języka używanego w przeglądarce; jest dostępnych 20 wersji językowych: polska, angielska, niemiecka, rosyjska, holenderska, hiszpańska, portugalska, włoska, litewska, japońska, szwedzka, czeska, węgierska, fińska, bułgarska, rumuńska, albańska, chorwacka, hebrajska i słowacka.

Aby stworzyć nowy chat przejdź do

LIVE CHAT => DODAJ NOWY CHAT


Spis treści

  1. Ustaw konsultanta.
  2. Utwórz nowy chat
  3. Dodaj chat na stronę.

1. Ustaw konsultanta

Przy pierwszym zalogowaniu, pojawi się okno ustawień konsultanta. Dany konsultant odpowiada jednemu profilowi użytkownika w systemie. W tej sekcji możesz nadać konsultantowi nazwę, przypisać rolę, a także ustawić jego awatar, który będzie się wyświetlał na górnym pasku w oknie chatu.

Przeczytaj o kontach użytkowników w systemie

[1] Nazwa – zmień nazwę konsultanta. Domyślna nazwa będzie automatycznie pozyskana z nazwy użytkownika systemu.

[2] Adres e-mail – login (login SALESmanago) – w tym miejscu należy podać adres e-mail będący loginem użytkownika SALESmanago, którego chcemy mianować konsultantem; loginem musi być nazwa konta utworzonego w systemie SALESmanago.

[3] Awatar – wybierz awatar konsultanta. Upuść plik lub wybierz go z galerii. Sugerowany rozmiar to 50×50 px.

[4] Dźwięk powiadomienia – włącz powiadomienia dźwiękowe na czacie. Za każdym razem, kiedy do konsultanta przyjdzie wiadomość, usłyszy on powiadomienie dźwiękowe.

[5] Powiadomienia push – zaznaczenie tej opcji uruchamia wyświetlanie się powiadomień web push w momencie, gdy konsultant otrzyma nową wiadomość podczas prowadzenia konwersacji na chacie

[6] Dalej – wybranie tej opcji przenosi do kolejnego etapu tworzenia konsultanta

[1] Wybierz uprawnienia – pozwala na nadanie uprawnień danemu konsultantowi

[2] Chcę prowadzić rozmowy  –  zaznaczenie tej opcji daje konsultantowi możliwość prowadzenia rozmów

[A] Użytkownik – konsultant z uprawnieniami użytkownika może jedynie obsługiwać chat, mieć wgląd do karty konsultanta, podejrzeć listę rozmów, jednak na liście konwersacji ma dostęp tylko do tych, które zostały przeprowadzone osobiście.  

WAŻNE: konsultant o tych uprawnieniach nie będzie mógł tworzyć / edytować ani zarządzać Live Chatami

[B] Super użytkownik może zarówno obsługiwać chat, jak i mieć wgląd do wszystkich rozmów prowadzonych na chacie, ponadto ma możliwość przypisywania ról do konsultantów

WAŻNE: Super użytkownik ma dostęp do wszystkich funkcjonalności w sekcji Live Chat; może tworzyć chaty, zarządzać nimi, mieć wgląd do analityki Live Chat – dostęp do wszystkich funkcji.

[3] Obserwator widzi wszystkie rozmowy i może je przeglądać, ale nie ma możliwości odpisywania oraz podejmowania rozmów do podjęcia; Jest to dodatkowa rola, gdzie przy logowaniu do chatu użytkownik może zalogować się jako obserwator, czyli swego rodzaju “super visor”, który może podglądać jak inni prowadzą rozmowy .

WAŻNE: Uprawnienia Super użytkownika lub obserwatora, może nadać oraz mieć przypisane do siebie, tylko osoba, która posiada status managera, admina systemowego lub obydwa. Wówczas istnieje możliwość przypisania uprawnień super użytkownika lub obserwatora (albo obu), wybranemu konsultantowi. Aby konsultant mógł być mianowany super użytkownikiem, musi posiadać jeden z wyżej wspomnianych statusów.

Przykład:

Użytkownik posiadający status admina lub managera, podczas procesu tworzenia nowego konsultanta, może przypisać sobie rolę zwykłego użytkownika. Wówczas, możliwość zmiany jego roli  np. na super użytkownika, ma tylko i włącznie inny super użytkownik. 

[4] Przypisz do grupy konsultantów – istnieje możliwość utworzenia grup, a następnie przypisanie do nich konsultantów. Zarządzanie grupami jest możliwe z poziomu panelu konsultanta. 

[A] W tym miejscu można wyszukać istniejące grupy konsultantów

[B] Wybranie tej opcji umożliwia stworzenie nowej grupy. Po kliknięciu w ikonkę +,  na ekranie pojawi się poniższe okno

[A] Podaj nazwę grupy – w tym miejscu należy wpisać dowolną nazwę grupy

[B] Opis – w tym miejscu należy wpisać opis grupy

[C] Kontynuuj bez dodawania – wybranie tej opcji anuluje proces tworzenia grupy, pozwalając na kontynuację procesu tworzenia konsultanta

[D] Zapisz – po wybraniu tej opcji grupa zostanie utworzona

[5] Zakończ – wybranie tej opcji zakończy proces tworzenia konsultanta, tym samym zapisując wprowadzone dane w systemie SALESmanago

[6] Wróć – wybranie tej opcji umożliwia powrót do poprzedniego kroku tworzenia konsultanta

Po wybraniu opcji zakończ na ekranie pojawi się następujące okno:

[1] Utwórz Live Chat – po wybraniu tej opcji zostaniesz przekierowany do kreatora Live Chat-a. 

WAŻNE: Opcja ta dostępna jest jedynie w przypadku, gdy osoba tworząca konsultanta posiada status super użytkownika.

[2] Przejdź do panelu konsultantów – wybranie tej opcji spowoduje przekierowanie do panelu konsultantów, z którego poziomu możliwe jest zarządzanie konsultantami oraz grupami konsultantów. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj

WAŻNE: W przypadku zwykłego użytkownika na ekranie dostępna będzie tylko opcja [2] Przejdź do panelu konsultantów


2. Utwórz nowy chat

Aby utworzyć nowy chat, kliknij Utwórz Live Chat. W tym kroku dostosujesz wygląd okna chatu, które będzie się pojawiało na ekranie, według swoich preferencji. Dodatkowo, możesz wprowadzić ustawienia dotyczące wyglądu formularza, który będzie się wyświetlał w przypadku kiedy na czacie nie będzie aktywnego konsultanta. Ponadto dostosujesz ustawienia formularza kontaktowego, który będzie się wyświetlał użytkownikowi, który jeszcze nie widnieje w Twoim systemie.

Następnie przejdź przez wszystkie opcje chatu:

A. Okno live chatu

B. Nieaktywny konsultant

C. Prośba o dane

D. Ustawienia


A. Okno live chatu

[1] Przewodnik – włącz system podpowiedzi, który krok po kroku przeprowadzi Cię przez wszystkie ustawienia chatu i pomoże Ci w  jego skonfigurowaniu na Twojej stronie internetowej.

[2] Nazwa konsultanta lub firmy – wprowadź nazwę konsultanta lub firmy, która będzie się wyświetlała na górnym pasku w oknie chatu.

[3] Awatar lub zdjęcie konsultanta – wybierz awatar domyślnego konsultanta, który będzie wyświetlany przed podjęciem rozmowy przez konkretnego konsultanta.

[4] Wygląd live chatu – globalny – wybierz ustawienia kolorów okna i czcionek dla wszystkich wyświetlanych okien chatu: Monitoruj zmiany w okienku podglądu po prawej strony.

WAŻNE: W ustawieniach Nieaktywny konsultant, możesz zmodyfikować kolor główny jak i kolor czcionki dla okna nieaktywnego konsultanta.

[5] Zaokrąglenie okna – wybierz stopień zaokrąglenia krawędzi dla okna chatu.

[6] Przycisk chatu – wybierz ikonę, która będzie się wyświetlać na ekranie. Po tym jak użytkownik w nią kliknie, rozwinie się okno chatu w przeglądarce.

[7] Ukryj przycisk – zaznacz tę opcję, jeżeli chcesz dodać swój spersonalizowany przycisk Dowiedz się jak spersonalizować przycisk

[8] Kształt przycisku – wybierz kształt przycisku.

[9] Podgląd – za pomocą przycisków podglądaj wygląd chatu kolejno na ekranie komputera, tabletu i telefonu komórkowego.

Kliknij Dalej.

B. Nieaktywny konsultant

[1] Pola formularza – pola, które będą wymagane do uzupełnienia przez użytkownika, aby zostawić wiadomość. Możesz dowolnie dodawać lub usuwać pola. Dostępne pola: nazwa, adres e-mail, numer telefonu, ulica, województwo, miasto, kod pocztowy, firma i wiadomość.

[2] Gdy otrzymasz wiadomość pod nieobecność konsultanta wyślij email na poniższe adresy – wybierz z listy adres e-mail osoby, która ma zostać poinformowana o wiadomości.  Zostanie wysłany e-mail, a wiadomość wpadnie do folderu Oczekujące.

[3] Wygląd live chatu – wybierz ustawienia kolorów dla okna nieaktywnego konsultanta.

[4] Podgląd – za pomocą przycisków  wyświetl wygląd okna nieaktywnego konsultanta kolejno na ekranie komputera, tabletu i telefonu komórkowego.

Kliknij Dalej.

C. Prośba o dane

[1] Pola formularza – wybierz dane, o które poprosisz użytkownika. Możesz dowolnie dodawać lub usuwać pola. Dostępne pola: nazwa, adres e-mail, numer telefonu, ulica, województwo, miasto, kod pocztowy, firma i wiadomość.

[2] Opcje wyświetlania – zaznacz opcję:

wyświetlaj w momencie, gdy kontakt chce rozpocząć konwersację – jeśli chcesz, by formularz wyświetlał się, gdy kontakt chce rozpocząć rozmowę

nie wyświetlaj kontaktom, których dane posiadasz już w systemie (kontaktom monitorowanym) – jeśli nie chcesz wyświetlać formularz kontaktom, których dane już posiadasz.

WAŻNE: Formularz prośby o dane jest formularzem progresywnym – w przypadku monitorowanego kontaktu, wyświetlą się pola do wpisania tych danych, których jeszcze nie posiadasz w systemie.  Przeczytaj o formularzu progresywnym

[3] Podgląd – za pomocą przycisków  wyświetl wygląd okna prośby o dane kolejno na ekranie komputera, tabletu i telefonu komórkowego.

Kliknij Dalej.

D. Ustawienia

[1] Nazwa chatu – nazwa identyfikująca chat w systemie.

[2] Aktywuj chat – kliknij, aby uruchomić chat na danej stronie.

[3] Aktywuj Bota  – kliknij, aby uruchomić Automatic Sales Chat na danej stronie. Po wybraniu tej opcji pojawi się okno z listą wcześniej utworzonych botów. Jeśli nie posiadasz żadnego, możesz go utworzyć w kreatorze. Więcej informacji o działaniu oraz tworzeniu Automatic Sales Chat, znajdziesz tutaj.

[4] Domena   – wybierz adresy, na których wyświetli się chat. Możesz wybrać tylko jedną opcję. Możesz wybrać tylko jedną opcję:

na każdej wybranej domenie

na stronach w wybranej domenie, które zawierają frazę

na stronach w wybranej domenie, które nie zawierają frazy

WAŻNE: Wprowadź nazwę głównego adresu w formie domain.com lub www.domain.com. Nazwa nie powinna zaczynać się od http/https ani zawierać podstron.

[5] Położenie – wybierz, czy chat ma wyświetlać się po lewej czy po prawej stronie ekranu.

[6] Urządzenia mobilne – zaznacz Nie pokazuj na urządzeniach mobilnych, jeśli nie chcesz, aby chat wyświetlał się na tabletach i telefonach komórkowych.

[7] Przypisz tag pozyskanym kontaktom – wpisz tag, po którym zidentyfikujesz kontakty z chatu. Tagi zostaną automatycznie przypisane w systemie.

[8] Przypisz pozyskane kontakty do właściciela – wpisz adres mailowy użytkownika systemu, który zostanie właścicielem kontaktów z chatu. Kontakty zostaną automatycznie przypisane danemu właścicielowi.

[9] Do klientów którzy opuścili chat wyślij odpowiedź z adresu – wybierz adres mailowy z systemu, z którego zostanie wysłana odpowiedź do klientów, którzy opuścili chat.

[10] Uruchom rekomendacje produktowe LiveChat – wybierz tę opcję, jeśli chcesz uruchomić rekomendacje produktowe na czacie. Będzie to możliwe, jeżeli uprzednio prześlesz do systemu pliki XML z informacjami o produktach ze sklepu internetowego. To umożliwi wysyłanie rekomendacji produktowych podczas konwersacji na czacie z klientem. Ta opcja będzie widoczna na karcie kontaktu podczas rozmowy na czacie.

[11] Zastąp nazwę domyślnego konsultanta nazwą konsultanta podejmującego rozmowę – wybierz opcję jeśli chcesz, by w momencie podjęcia przez konsultanta rozmowy domyślne dane konsultanta zostały automatycznie zastąpione danymi konsultanta podejmującego rozmowę.

[12] Wybranie tej opcji spowoduje wysłanie wybranej wiadomości z prośbą o potwierdzenie wyrażenia zgody marketingowej na e-mail podany przez klienta.

[A] Jeśli posiadasz wcześniej utworzone utworzone e-maile potwierdzające, w tym miejscu pojawi się ich lista, z której możesz wybrać dowolny szablon.

[B] Jeśli nie posiadasz utworzonych e-maili potwierdzających, wybierając tę opcję, możesz stworzyć nowy. Po wybraniu tej opcji zostaniesz przeniesiony do kreatora.

Więcej informacji o procesie tworzenia wiadomości potwierdzających oraz ich zastosowaniu, znajdziesz tutaj.

[13] Podgląd – za pomocą przycisków wyświetl wygląd okien kolejno na ekranie komputera, tabletu i telefonu komórkowego.

[14] Wybierz okno, którego podgląd ma zostać wyświetlony.

Kliknij Zakończ. Chat został utworzony.


3. Dodaj chat na stronę

Do działania chatu nie potrzebujesz nowych skryptów. Nie musisz wgrywać osobnego kodu, aby uruchomić Live Chat na swojej stronie – chat jest dostępny po wklejeniu standardowego kodu SALESmanago, dzięki któremu monitorujesz kontakty. Aby uruchomić chat zdefiniuj odpowiedni URL oraz aktywuj go w Ustawieniach chatu.

Poniżej znajduje się okno Live Chat z zainicjowaną rozmową.

WAŻNE: Zaznaczone wykropkowanie informuje, że konsultant jest w trakcie pisania wiadomości.

Czym jest kod monitorujący i jak go dodać

Jak sprawdzić, czy kod monitorujący działa prawidłowo

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808