LIVE CHAT: TWORZENIE CZATU

 

Live Chat umożliwia szybką i sprawną komunikację z klientami. Pozwala na natychmiastową reakcję na wszystkie zapytania i problemy klienta, a tym samym na zbudowanie relacji i atmosfery zaufania. Jest również skutecznym narzędziem do pozyskiwania nowych leadów jak i zarządzania nowymi klientami, gdyż jest w pełni zintegrowany z funkcjonalnościami SALESmanago.

Korzyści:

  • łatwa obsługa panelu konsultanta,
  • nielimitowana liczba rozmów na czacie w tym samym czasie,
  • w przypadku nieaktywnego konsultanta, klient może zostawić wiadomość,
  • możesz sam ustawić parametry Live Chat i ustawić jego działanie na twoich stronach,
  • szybki dostęp do informacji o kliencie, z którym konsultant rozmawia podczas czatu,
  • rozszerzone możliwości pozyskiwania nowych informacji o kliencie poprzez wysyłkę formularza progresywnego dostępnego na SALESmanago Live Chat,
  • automatyczne dostosowanie języka czatu do języka używanego w przeglądarce; dostępne 4 wersje językowe: polska, angielska, niemiecka, hiszpańska.

 

PRZEJDŹ DO WEBSITE MARKETING => LIVE CHAT


  1. Ustaw konsultanta.
  2. Utwórz nowy czat.
  3. Dodaj chat na stronę.

 

Ustaw konsultanta

Przy pierwszym zalogowaniu, pojawi się okno ustawień konsultanta. Dany konsultant odpowiada jednemu profilowi użytkownikowi w systemie.

>> Przeczytaj o kontach użytkowników w systemie

 

[1] Awatar – wybierz awatar konsultanta. Upuść plik lub wybierz go z galerii. Sugerowany rozmiar to 50×50 px.

[2] Nazwa – zmień nazwę konsultanta. Domyślna nazwa będzie automatycznie pozyskana z nazwy użytkownika systemu.

[3] Zapisz i kontynuuj.

 

 

[1] Możesz zawsze edytować dane konsultanta za pomocą przycisku na głównym ekranie.

 

Utwórz nowy czat

Aby utworzyć nowy czat, kliknij + Dodaj nowy czat.

 

Następnie przejdź przez wszystkie opcje czatu:

A. Okno czatu

B. Nieaktywny konsultant

C. Prośba o dane

D. Ustawienia

 

A. Okno czatu

 

[1] Awatar i nazwa konsultanta – zaznacz opcję Po zalogowaniu konsultanta zastąp jego awatarem i nazwą, jeśli chcesz zastąpić ustawienia domyślnego konsultanta, awatarem i nazwa konsultanta, który właśnie się zalogował.

[2] Awatar konsultanta – wybierz awatar domyślnego konsultanta, który będzie wyświetlany przed podjęciem rozmowy przez konkretnego konsultanta.

[3] Domyślny konsultant – wybierz nazwę domyślnego konsultanta, która będzie wyświetlana przed podjęciem rozmowy przez konkretnego konsultanta, np. SALESmanago team.

[4] Schemat kolorów – globalny – wybierz ustawienia kolorów okna i czcionek dla wszystkich wyświetlanych okien czatu: Monitoruj zmiany w okienku podglądu po prawej strony.

WSKAZÓWKA: W ustawieniach Nieaktywny konsultant, możesz zmodyfikować kolor główny jak i kolor czcionki dla okna nieaktywnego konsultanta.

[5] Zaokrąglenie okna – wybierz stopień zaokrąglenia krawędzi dla okna czatu.

[6] Podgląd – za pomocą przycisków podglądaj wygląd czatu kolejno na ekranie komputera, tabletu i telefonu komórkowego.

Kliknij Dalej.

 

B. Nieaktywny konsultant

[1] Pola formularza – pola, które będą wymagane do uzupełnienia przezużytkownika, aby zostawić wiadomość. Możesz dowolnie dodawać lub usuwać pola. Dostępne pola: nazwa, adres e-mail, numer telefonu, ulica, województwo, miasto, kod pocztowy, firma i wiadomość.

[2] Wyślij alert o pozostawionej wiadomości do – wpisz adres e-mail osoby, która ma zostać poinformowana o wiadomości.  Zostanie wysłany e-mail, a wiadomość wpadnie do folderu Oczekujące.

[3] Schemat kolorów – nieaktywny konsultant – wybierz ustawienia kolorów dla okna nieaktywnego konsultanta.

[4] Podgląd – za pomocą przycisków  wyświetl wygląd okna nieaktywnego konsultanta kolejno na ekranie komputera, tabletu i telefonu komórkowego.

Kliknij Dalej.

 

C. Prośba o dane

[1] Moment wyświetlenia:

na początku rozmowy – prośba o dane wyświetli się jeszcze przed podjęciem rozmowy przez konsultanta.

nie wyświetlaj – czat wyświetli się od razu, a prośba o dane nie będzie wyświetlana.

[2] Kontakty zidentyfikowane – zaznacz opcję Nie pokazuj dla zidentyfikowanych kontaktów, jeśli nie chcesz, aby prośba o dane wyświetlała się kontaktom, których dane posiadasz już w systemie.

[3] Pola formularza – wybierz dane, o które poprosisz użytkownika. Możesz dowolnie dodawać lub usuwać pola. Dostępne pola: nazwa, adres e-mail, numer telefonu, ulica, województwo, miasto, kod pocztowy, firma i wiadomość.

UWAGA: Formularz prośby o dane jest formularzem progresywnym – w przypadku monitorowanego kontaktu, wyświetlą się pola do wpisania tych danych, których jeszcze nie posiadasz w systemie.  

>> Przeczytaj o formularzu progresywnym

[4] Podgląd – za pomocą przycisków  wyświetl wygląd okna prośby o dane kolejno na ekranie komputera, tabletu i telefonu komórkowego.

Kliknij Dalej.

 

D. Ustawienia

[1] Nazwa czatu – nazwa identyfikująca czat w systemie.

[2] Aktywuj czat – kliknij, aby uruchomić czat na danej stronie.

[3] Przycisk i kształt czatu – wybierz przycisk rozwijania czatu oraz jego kształt.

[4] Położenie – wybierz, czy czat ma wyświetlać się po lewej czy po prawej stronie ekranu.

[5] Urządzenia mobilne – zaznacz Nie pokazuj na urządzeniach mobilnych, jeśli nie chcesz, aby czat wyświetlał się na tabletach i telefonach komórkowych.

[6] Lokalizacja – podaj nazwę domeny, na której ma się czat wyświetlić. Podana domena musi być monitorowana przez SALESmanago.

UWAGA: Wprowadź nazwę głównego adresu w formie domain.com lub www.domain.com. Nazwa nie powinna zaczynać się od http/https ani zawierać podstron.

[7] Wybierz adresy, na których wyświetli się czat. Możesz wybrać tylko jedną opcję.

na każdej stronie w wybranej domenie,

URL zawiera frazę – czat wyświetli się na adresach URL, które będą zawierały podane frazy,

URL nie zawiera frazy – czat wyświetli się jedynie na tych adresach URL, które nie posiadają podanej frazy.

[8] Kontaktom pozyskanym z czatu przypisz tagi – wpisz tag, po którym zidentyfikujesz kontakty z czatu. Tagi zostaną automatycznie przypisane w systemie.

[9] Kontakty pozyskane z czatu przypisz właścicielowi – wpisz adres mailowy użytkownika systemu, który zostanie właścicielem kontaktów z czatu. Kontakty zostaną automatycznie przypisane danemu właścicielowi.

[10] Podgląd – za pomocą przycisków wyświetl wygląd okien kolejno na ekranie komputera, tabletu i telefonu komórkowego.

[11] Wybierz okno, którego podgląd ma zostać wyświetlony.

Kliknij Zakończ. Czat został utworzony.

 

Jak dodać czat na stronę

Do działania czatu nie potrzebujesz nowych scryptów. Nie musisz wgrywać osobnego kodu, aby uruchomić Live Chat na swojej stronie – czat jest dostępny po wklejeniu standardowego kodu SALESmanago, dzięki któremu monitorujesz kontakty. Aby uruchomić czat zdefiniuj odpowiedni URL oraz aktywuj go w Ustawieniach czatu.

>> Czym jest kod monitorujący i jak go dodać

>> Jak sprawdzić, czy kod monitorujący działa prawidłowo


Więcej

>> Jak obsługiwać czat jako konsultant

 

 

 

aby otrzymywać
newsletter

Śledź nas