Kreator Formularzy: Pop-up/Exit pop-up

Pop-up to okno, które pojawia się na ekranie przeglądanej strony. W SALESmanago pop-upy wykorzystuje się jako formularze kontaktowe dzięki którym pozyskiwane są istotne dane o kontaktach. Exit pop-up wyskakuje po wyjechaniu poza obszar okna witryny kursorem myszy, czyli jeżeli kontakt chce przejść na inną stronę lub zamknąć okno przeglądarki. Jeżeli formularz Exit pop-upu zostanie wypełniony to zebrane dane możemy wykorzystać tworząc dopasowany do wprowadzonych kryteriów content.

Aby rozpocząć projektowanie formularza przejdź w zakładkę Kreatory → Formularze Kontaktowe → Popup/Exit popup.

WSKAZÓWKA: Przy tworzeniu pop-up możesz podać swoje Google Analytics ID żeby otrzymywać statystyki na temat utworzonego pop-up w swoim panelu Google Analytics. Żeby znaleźć swoje ID, zaloguj się do swojego konta Google Analytics i w kolumnie Account wybierz konto z rozwijanej listy. Nastepnie wybierz usługę z listy w kolumnie Property i kliknij Tracking Info → Tracking Code. 

2


[A] Nowy formularz

2

[A1] Wybierz typ pop-upu – w tym miejscu należy zaznaczyć jaki pop-up chcemy utworzyć, wszystkie ustawienia wprowadza się tak samo poza ustawieniami końcowymi.

 • Standardowy pop-up.
 • Exit po-pup.

2

[A2] Nazwa formularza – należy wprowadzić nazwę formularza potrzebną do zidentyfikowania go w systemie.

[A3] Wybierz głównego właściciela nowych kontaktów – należy wybrać właściciela kontaktów, które będą pozyskiwane poprzez formularz.

[A4] Stwórz formularz w kreatorze Drag&Drop – możesz wybrać kreator Drag&Drop do stworzenia swojej ramki Iframe. Jak zaprojektować formularz w tym kreatorze znajdziesz tutaj>>.

[A5] Stwórz formularz w edytorze HTML – do wyboru jest także kreator HTML. Jak zaprojektować formularz w tym kreatorze znajdziesz tutaj>>.

[B] Kreator/HTML

Po wybraniu kreatora tworzenia formularza zostaniemy przekierowani w tę zakładkę.

2

[B1] Język – możliwe jest zmienienie języka przykładowych szablonów. Języki do wyboru to: Polski, Angielski, Niemiecki, Rosyjski i Hiszpański.

[B2] Stwórz nowy formularz – klikając w to pole zostaniemy przekierowani do wybranego kreatora w zależności czy poprzednio w wybraliśmy Drag&Drop czy HTML.

[B3] Przykładowe szablony – jeżeli nie chcemy tworzyć formularza od podstaw możemy wybrać jeden z dostępnych szablonów.

Po stworzeniu formularza lub wybraniu szablonu kliknij Dalej.


[C] Thank you page

Po wypełnieniu formularza, kontakt zostanie przekierowany do strony z podziękowaniem za wypełnienie formularza. Takie powiadomienie możemy zaprojektować, wybrać jeden z dostępnych szablonów lub ustawić przekierowanie na inną stronę.

4

[C1] Język – możliwe jest zmienienie języka przykładowych szablonów. Języki do wyboru to: Polski, Angielski, Niemiecki, Rosyjski i Hiszpański.

[C2] Stwórz nowy Thank you page – po wybraniu tej opcji zostaniemy przekierowani do kreatora HTML.

[C3] Przekieruj na inną stronę – możemy także ustawić aby osoba po wypełnieniu formularza została przekierowana na inną stronę, na przykład zapisany już w systemie Landing Page.

2

[C3a] Wybierz istniejący Landing Page – z Thank you page kontakt może zostać przekierowany na inny, istniejący już Landing Page, wtedy wystarczy z rozwijanej listy wybrać który.

[C3b] Podaj inny URL – jeżeli chcemy aby przekierowanie zostało ustawione na inną stronę, nie koniecznie stworzoną w systemie, należy wprowadzić jej adres URL.

Po ustawieniu przekierowania kliknij Dalej.

[C4] Przykładowe szablony – jeżeli nie chcemy tworzyć Thank you page od podstaw możemy wybrać jeden z dostępnych szablonów.

Po ustawieniu Thank you page kliknij Dalej.


[D] Podgląd

2

Na tym etapie możemy zobaczyć podgląd utworzonego Pop-upu/Exit pop-upu. W podglądzie możemy przetestować czy formularz działa poprawnie, a strona z podziękowaniem wygląda jak powinna. Wprowadź przykładowe dane do formularza i kliknij przycisk potwierdzających aby przetestować formularz.

2

[D1] Pokaż przykładową stronę na podglądzie – jeżeli zaznaczymy tę opcję, w podglądzie wyświetli się przykładowy szablon strony a na nim Sidebar. W ten sposób możemy sprawdzić jak formularz będzie wyglądał na witrynie.

[D2] Właściwości położenia pop-upu – możemy ustawić położenie pop-upu manualnie wprowadzając jego:

 • wysokość,
 • szerokość,
 • odległość od góry ekranu,
 • od lewej strony ekranu.

Możliwe jest także ustawienie aby pop-up/exit pop-up przemieszczał się wraz z przewijaniem strony, a także ustawienie aby pop-up/ exit pop-up był wyśrodkowany.

[D3] Właściwości tła – w tym miejscu możliwe jest ustawienie tła pop-upu/exit pop-upu.

2

Klikając na ikonę zmiany koloru możesz dopasować:

 • kolor tła,
 • kolor obramowania,

Możliwe jest także dopasowanie przezroczystości tła pop-upu/exit-pop up, w ten sposób ustawiamy widoczność strony, po wyskoczeniu pop-upu/exit pop-up. Ta opcja służy do wyszczególnienia okna formularza na tle strony internetowej.

[D4] Właściwości obrazka zamykającego – możliwe jest także ustawienia obrazka przycisku zamykającego pop-up/exit-pop-up:

 • URL obrazka zamykającego – jeżeli chcemy wybrać obrazek niż domyślny jako przycisk zamykania pop-upu/exit pop-upu, w tym miejscu wprowadzamy jego adres URL.
 • Wysokość obrazka – możemy manualnie dostosować wysokość obrazka.
 • Szerokość – możemy manualnie dostosować szerokość obrazka.
 • Pozycja w pionie (pixele) – obrazek zamykający pop-up/exit pop-up możemy umiejscowić w dowolnym miejscu na ramce. W tym miejscu ustawiamy obrazek w pionie.
 • Pozycja w poziomie (pixele) – w tym miejscy ustawiamy obrazek w poziomie.

Jeżeli wszystko się zgadza należy kliknąć Dalej.


[E] E-mail potwierdzający

Po wypełnieniu formularza kontakt otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem, należy ustawić wysyłkę takiej wiadomości.

2

[E1] Temat e-maila potwierdzającego – wprowadź temat e-maila potwierdzającego.

[E2] Konto e-mail – wybierz konto wysyłkowe, z którego e-mail potwierdzający zostanie wysłany.

[E3] Dodaj nowe konto wysyłkowe – z tego miejsca można także dodać nowe konto wysyłkowe. O tym jak dodać nowe konto wysyłkowe znajdziesz tutaj>>.

[E4] Dodatkowe ustawienia e-maila potwierdzającego – jeżeli kontakt był już w bazie danych i wypełnił formularz możemy wybrać opcję Nie wysyłaj wiadomości jeśli kontakt istniał wcześniej w bazie.

Po ustawieniu konta wysyłkowego e-maila potwierdzającego kliknij Dalej.

Wyświetli się okno, z którego można przejść do kreatora e-maili.

2

[E5] Język – możliwe jest zmienienie języka przykładowych szablonów. Języki do wyboru to: Polski, Angielski, Niemiecki, Rosyjski i Hiszpański.

[E6] Stwórz e-mail potwierdzający w kreatorze Drag&Drop – klikając w tę ikonę zostaniesz przekierowany do kreatora Drag&Drop. Jak stworzyć wiadomość w tym kreatorze znajdziesz tutaj>>.

[E7] Stwórz e-mail potwierdzający w edytorze HTML – klikając w tę ikonę zostaniesz przekierowany do kreatora HTML. Jak stworzyć wiadomość w tym kreatorze znajdziesz tutaj>>.

Ważne: w e-mailu potwierdzającym wypełnienie formularza musi znaleźć się link opt-in. Jest to jeden z przykładów wiadomości, w których link opt-out nie jest wymagany. Aby wprowadzić link opt-in w kreatorze HTML należy wprowadzić $opt-in$ lub wybrać gotowy placeholder opt-in, natomiast w kreatorze Drag&Drop wystarczy przeciągnąć widżet Link opt-in.

Po stworzeniu e-maila potwierdzającego wybierz Dalej.


[F] Opcje

2

[F1] Dodaj tag do kontaktu, który wypełnił formularz – jeżeli kontakt wypełnił formularz to może zostać do niego automatycznie przypisany tag. Należy wpisać nazwę tagu jaki chcemy aby został przypisany do kontaktu po wypełnieniu formularza.

[F2] Doda tag do kontaktu, który potwierdził subskrypcję – jeżeli kontakt potwierdził subskrypcję w formularzu to może zostać do niego automatycznie przypisany tag. Należy wpisać nazwę tagu jaki chcemy aby został przypisany do kontaktu po potwierdzeniu subskrypcji.

Ważne: rekomendujemy wprowadzanie tagów, które będą definiować miejsce pozyskania kontaktów. Jest to przydatne na przykład przy generowaniu Analityki Lead Generation gdzie należy podać źródło pozyskania kontaktów.

[F3] Zaawansowane ustawienia – po kliknięciu znaku „+” rozwinie się opcja powiadomienia właściciela kontaktu o przesłaniu formularza. Jest to opcja dodatkowa.

Po ustawieniu opcji kliknij Dalej.


[G] Końcowe ustawienia

2

[G1] Miejsce wyświetleń – wybierz miejsce wyświetlenia ustawionego pop-upu/exit pop-upu. W tych polach możesz też stosować wzorce adresów URL oraz wyrażenia regularne. Dowiedz się jak ich używać tutaj >>

 • Podaj URL, na którym pop-up będzie aktywny – podaj adres witryny, na której chcesz umieścić pop-up. Można wprowadzić tylko jeden adres,
 • Podaj URL, na którym pop-up nie będzie aktywny – podaj adres witryny, na której pop-up/exit pop-up ma się nie wyświetlać. Można wprowadzić więcej niż jeden adres, oddzielając je przecinkiem.

[G2] Grupa docelowa – należy określić komu wyświetlać będzie się pop-up/exit pop-up.

2

 • wszystkim kontaktów,
 • anonimowym kontaktów (kontaktów niemonitorowanym i niebędącym w systemie SALESmanago),
 • zdefiniowanym kontaktów (kontaktów, które są monitorowane).

[G3] Moment wyświetleń – możliwe jest także ustawienie czasu po jakim od wejściu kontaktu na stronę wyświetli się pop-up/exit pop-up.

2

[G3a] Odstęp czasowy pojawiania się pop-upu – ustawienie czasu przed pojawieniem się pop-upu.

 • liczba wizyt (>3) wizyta liczona jest raz na 3 godziny. Jeżeli kontakt wejdzie na stronę więcej niż raz w przeciągu trzech godzin to liczone to będzie jako jedna wizyta. Wprowadź ile razy kontakt ma odwiedzić stronę aby wyskoczył pop-up/exit-pop-up.
 • liczba odsłon – każde przeładowanie, odświeżenie, i ponowne wizyta kontaktu. Wprowadź ile razy kontakt ma odświeżyć stronę aby pop-up/exit pop-up się pojawił.

[G3b] Pokaż pop-upa z opóźnieniem czasowym – możemy wybrać po jakim czasie od wejścia kontaktu na stronę ma wyświetlić się pop-up/exit pop-up.

[G3c] Ustaw częstotliwość wyświetleń – możliwe jest także ustawienie częstotliwości wyświetleń pop-upu/exit pop-upu w zależności od ilości wyświetleń lub odsłon.

 • zawsze – dla wszystkich, bez względu na ilość odwiedzania czy odświeżania witryny.
 • dla więcej niż i mniej niż, wizyty (>3h) odsłony – należy wprowadzić największą i najmniejszą liczbę odsłon i wizyt na stronie.

2

Jeżeli na początku wybraliśmy Exit pop-up to w tym miejscu wyświetlą się tylko dwa ustawienia wyświetleń:

 • odstęp czasowy pojawiania się pop-upu,
 • ustaw częstotliwość wyświetleń.

Exit pop-up nie może zostać wyświetlony z opóźnieniem (jak pop-up standardowy) ponieważ z założenia wyświetla się jeżeli kontakt chcę zamknąć stronę lub przejść na inną.

[G4] Aktywny – na końcu należy przełączyć pop-up/exit pop-up z OFF na ON. Pop-up możemy aktywować i dezaktywować w każdej chwili.

Ważne: w panelu startowym kreatora formularzy w grupach formularzy, po wybraniu pop-up/exit-pop-up wyświetli się kod, który należy wkleić w kod strony monitorowanej (nad kodem monitorującym). Więcej informacji o wklejaniu kodu znajdziesz tutaj>>.

2

aby otrzymywać
newsletter

Śledź nas